Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) fordeler midler med mål om å styrke det frivillige barne- og ungdomsarbeidet lokalt.

Diabetesforbundets sekretariat mottar midlene årlig, og fordeler disse videre til lokalforeningene. Fylkeslag og Barn- og familieutvalg har ikke anledning til å søke LNU-midler. 

Vi deler ut midler til alle lokalforeninger som har minimum fem medlemmer under 26 år. Alle foreninger som oppfyller dette kravet, får en grunnstøtte på 1000 kroner. Resten av midlene fordeles etter antall medlemmer under 26 år.