Fondets formål er å gi økonomisk støtte til sosiale og humanitære tiltak i organisasjoner og foreninger. Tildeling av bidrag skjer i tilknyting til fødselsdagen til Kronprinsessen, 28. mars. Søknadsfristen er 1. februar for tildeling samme år. 

Mer informasjon Märthas Minnefond finner du her