De ser også etter frivillig innsats, innenfor følgende fire områder for aldersgruppen 0-25 år:

  • Natur og friluftsliv
  • Idrett og lek
  • Kunst og kultur
  • Nærmiljø og kulturarv

I tillegg så er det en geografisk begrensing til kommuner på Østlandet, da midlene er generert av bankene i disse kommunene. Frivillighet og engasjement er sentrale faktorer som påvirker tildeling.

For å se om prosjektet er innenfor ordningen har stiftelsen laget en kort matrise som fylles ut, og formålet som de kaller «nærmiljø og kulturarv», er det beskrevet som «tiltak som skaper gode møteplasser i nærmiljøet og bidrar til at flere barn og unge opplever tilhørighet». Tiltak som inspirerer unge til deltagelse i demokratiet (stiftelsen har oppfordret til å søke om nettopp dette formålet) er prioritert formål. Dette kan være midt i blinken for mange av våre lokallag på Østlandet.

Brukermedvirkning. For å styrke en eventuell søknad er det smart å involvere brukergruppen. Det vil si å inkludere dem helt fra planleggingsstadiet, og få frem dette i en eventuell søknad. Søknaden styrkes også om det fortrydeliges at det er et behov for dette tiltaket og hvilken rolle lokallaget har i nærmiljøet i denne sammenhengen. Sparebankstiftelsen er meget positiv til samarbeid med andre organisasjoner eller privat virksomhet med ideelle formål (prosjekter som gir privat gevinst støttes ikke). Det er ingen nedre eller øvre grense for beløp, men søknadsskjema for beløp under 50.000, - har enklere søknadsskjema.

Søknadsfrist: 1. februar og 1. september.

"Lokal ordning under 50.000 kroner" har et enklere søknadsskjema og kortere behandlingstid. Her er søknadsfristen 1. februar, 1. mai og 1. september.

Les mer om ordningen her: https://www.sparebankstiftelsen.no/no