Tubfrim

Tubfrim samler inn brukte frimerker, prospektkort og telekort. Dette videreselges til frimerkehandlere, privatpersoner og samlere i Norge og mange andre land. Det er Nasjonalforeningen for folkehelsen som står bak Tubfrim. 

Midlene går til helse- og trivselsfremmende tiltak for funksjonsfriske og funksjonshemmede barn og unge i Norge, og til bekjempelse av tuberkulose. Overskuddet går til forebyggende og trivselsfremmende tiltak for funksjonshemmede barn og ungdom i Norge.

Mer informasjon og søknadsskjema kan lastes ned på http://www.tubfrim.no/