Om Diabetesforbundet

Diabetesforbundet er en demokratisk organisasjon med om lag 31 000 medlemmer fordelt på 11 fylkeslag og 120 lokallag i tillegg til sentrale styrer og utvalg. Det er rundt 30 ansatte i sekretariatet. Diabetesforbundet eksisterer takket være over 800 tillitsvalgte som brenner for diabetessaken. Vår visjon er «Sammen for et godt liv med diabetes – og en framtid uten».

I Diabetesforbundet formidler vi kunnskap og deler raust av erfaringene vi har. Vi er synlige. Vi møter folk der de er. Vi gir av oss selv.

Vi er stolte ambassadører for Diabetesforbundet. Sammen sprer vi kunnskap og engasjement om organisasjonen og arbeidet vårt. Vi framstår som en vital og attraktiv organisasjon.

Skap de gode øyeblikkene med dem du møter på din vei. Bruk deg selv – kunnskapen din og engasjementet ditt. Sammen gir vi alle med diabetes muligheten til å mestre.

Vil du øke din kunnskap om diabetes? Klikk her: https://www.diabetes.no/om-diabetes/