Litt om innholdet

Diabeteskonferansen er for tillitsvalgte i lokal og fylkeslag, Barn-og familieutvalg, Ungdiabetes og Sentralstyret. Dette en opplæringsarena, og vil inneholde både organisasjons- og diabetesfaglig innhold. 

Det er registrering og innsjekk fredag 21.oktober fra kl. 15:00. Konferansen starter kl. 17:00. Vi avslutter helgen med lunsj søndag 23. oktober kl. 13:00.

Klikk her for å se programmet

Kostnader og påmelding

Egenandelen for Diabeteskonferansen er på 4950 kroner, og 2450 kroner for Ungdomskonferansen.

Dette dekker rimeligste reisevei samt hotelloppholdet fra fredag 21.oktober til søndag 23.oktober med alle oppsatte måltider. 

Hvert lokal- eller fylkeslag velger selv og avgjør hvem som deltar. Hvem som drar skal avklares med leder/kasserer i laget, da faktura på egenandelen går direkte til laget. Faktureringen skjer i år fortløpende ved påmelding. Eventuelle ekstra kostnader ved endring av opprinnelig reise, må dekkes av den enkelte.

Påmelding

Påmeldingen er nå stengt.

Sjekk kalenderen din og samkjør med laget hvem som reiser. Meld deg på så raskt som mulig, slik at du sikrer deg en plass. I 2019 ble det fullt tidlig - derfor  lønner det seg å være tidlig ute.

Kansellering og refundering

Egenandelen for konferansen dekker kun en del av den totale kostnaden per deltager, og påmeldingen til konferansen må derfor være bindende. Egenandelen kan derfor ikke refunderes ved avmelding.

Om man grunnet sykdom blir forhindret i å delta på konferansen må en eventuell refusjon på egenandelen refunderes fra ditt forsikringsselskapet. Kvitteringen på betalt egenandel kan benyttes som refusjonsgrunnlag og sendes inn til forsikringsselskap sammen med sykemelding/legeerklæring.

Lokal eller fylkeslag som har betalt egenandelen får fakturaen fra oss. Ta kontakt med de, slik at laget får refusjon på egenandel om sykdom skulle forhindre deg fra å reise.

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon sekretariatet: organisasjon@diabetes.no