Vi inviterer til Diabetesforbundets landsmøte på Scandic Oslo Airport, 25.-27. oktober 2024.  

Landsmøtet starter fredag 25. oktober kl. 11 med åpning og konstituering av landsmøtet, og avsluttes søndag 27. oktober kl. 13.00 med lunsj. 

Viktige datoer

22. mars 2024

Påmeldingen åpner

12. april 2024

Frist for å søke Sentralstyret om påmelding av observatører

20. mai 2024

Frist for å melde kandidater til valgkomiteen 

24. mai 2024

Påmeldingsfrist
Frist for innkomne saker

25.-27. oktober 2024

Landsmøtet 2024

Påmelding

Fylkesleder melder på samtlige delegater fra sitt fylke, innen 24. mai. Link til påmelding er sendt leder og nestleder på mail. Ta kontakt dersom du trenger den. 

Ønsker du å melde på delegat fra lokallag? Ta kontakt med fylkesleder. 
Har du møterett og skal melde deg på individuelt? Send påmelding til organisasjon@diabetes.no innen 24. mai. 

Søknad om observatører sendes til organisasjon@diabetes.no, innen 12. april. Søknader som innvilges er automatisk påmeldt. 

Representasjon

Delegater 
En delegat er en representant for laget som har møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Antall delegater beregnes etter antall medlemmer per 31. desember 2023. Vedlagt følger oversikt over antall delegater som de enkelte lag og fylkeslag har rett til å sende i henhold til § 6.  

  • Hvert aktive lokallag kan sende en (1) delegat 
  • Hvert fylkeslag kan sende tre (3) delegater 
  • Ungdiabetes i fylket kan sende to (2) delegater. Disse plassene er forbeholdt Ungdiabetes og kan ikke fylles av delegater over 30 år. 
  • Dersom et lokallag velger å ikke sende en delegat, går denne plassen inn i fylkeskvoten 
  • Det anbefales at lokallag enes om delegat og vararepresentant til Landsmøtet på sitt årsmøte vinteren 2024 
  • Fylkeslag skal velge sine delegater og vararepresentanter til Landsmøtet på sitt årsmøte våren 2024 (vedtektene §6)

Bare medlemmer som har betalt kontingent for 2024 kan være delegat på landsmøtet. Dette gjelder også vararepresentanter. 

Klikk her for å se delegatfordelingen per fylke

Vararepresentanter 
Vararepresentanter deltar kun ved forfall fra påmeldte delegater, og får da fulle rettigheter som utsending. Personlig vararepresentant registreres ved påmeldingen av delegaten. 

Observatører 
Dersom lokal- eller fylkeslaget ønsker å sende observatører må dette søkes sentralstyret. Søknaden sendes til Diabetesforbundet på mail: organisasjon@diabetes.no innen 12. april. 

Representanter med møteplikt eller møterett  
Sentralstyret, Generalsekretæren og Medisinsk medarbeider har møteplikt, tale- og forslagsrett i  Landsmøtet. I tillegg har følgende møte-, tale- og forslagsrett i landsmøtet: Ungdiabetes nasjonalt, leder av nasjonalt Diabetesforum og Kontrollkomiteen. Følgende har møte- og talerett: Ledere av sentrale utvalg, leder av Medisinsk fagråd, Valgkomiteen, Æresmedlemmer og Revisor.  

Representanter med møterett melder seg på individuelt.  

Landsmøtets sammensetning er nedfelt i Diabetesforbundets vedtekter: Gå til vedtektene

Sakspapirer/saksinnstilling

Saker som skal behandles av Landsmøtet må sendes til sentralstyret senest 24. mai.  

På landsmøtet behandles bare saker som er sendt ut til delegatene på forhånd.  

Sakspapirer sendes ut til alle digitalt i august. Trykket versjon deles ut på Landsmøtet. Dette gjøres for å lette håndbagasjen til delegaten og portokostnadene til Diabetesforbundet. Ønsker du allikevel sakspapirene tilsendt på forhånd kan du krysse av for det i påmeldingen. Du vil da motta dem i september, og er selv ansvarlig for å medbringe disse til Landsmøtet. 

Deltakeravgift  

Deltakeravgiften (egenandel som faktureres laget) er kr. 6000,- for delegater og 8000,- for observatører. Deltakeravgiften dekker reise på rimeligste måte, overnatting med full pensjon (fra lunsj fredag til og med lunsj søndag) i enkeltrom fra fredag til søndag og sist, men ikke minst festmiddag lørdag kveld. Det blir sendt ut faktura på deltakeravgiften ved registrert påmelding.  

Reise

Diabetesforbundet dekker kun reise med billigste transportmiddel. Reise med buss og tog bestilles av den enkelte, og reiseregning sendes til sekretariatet i etterkant av landsmøtet. Diabetesforbundet dekker ikke bruk av bil dersom det ikke er avklart med sekretariatet på forhånd. Parkeringsutgifter dekkes ikke, og dette gjelder også parkering ved avreiseflyplass. Diabetesforbundet håndterer bestilling av flybilletter. Flybilletter bestilles samtidig som påmeldingen og sendes til den enkelte deltaker. Billettene kan ikke endres eller avbestilles etter bestilling, uten gyldig legeerklæring.  

  

Er det noe som er uklart så ta kontakt med organisasjonsenheten på organisasjon@diabetes.no