Dato: Utsatt til 2024

Målgruppe: Nye tillitsvalgte fra 2023 (valgt inn i 2022 og 2023)

Vi har tidligere gjennomført grunnkurs for nye tillitsvalgte på våren etter alle årsmøter. I fjor ble det holdt på høsten, og vi har lagt opp til det samme i år. Kurset varer mellom 3 og 4 timer

Alle nye tillitsvalgte kan melde seg på selv, og vi oppfordrer også lokallagsledere til å følge opp sine nye tillitsvalgte. For å kunne kvalifisere som «ny tillitsvalgt», må du ha blitt valgt på årsmøte i lokal- eller fylkeslaget i 2022 og 2023, og du kan ikke ha hatt verv i Diabetesforbundet de siste fem årene. 

Påmelding og informasjon kommer i august.

Program: TBA

For mer informasjon ta kontakt med Ragnhild Gjevre: ragnhild.gjevre@diabetes.no