Retningslinjene

Diabetesforbundets retningslinjer tar utgangspunkt i helsepersonelloven. Alle som skal måle blodsukker, eller har oppgaver i forbindelse med dette skal ha opplæring av helsepersonell på forhånd.

Under måling SKAL det være helsepersonell tilstede, med mindre den besøkende selv stikker i fingeren. 

Helsepersonelloven sier at man som helsepersonell skal opptre faglig forsvarlig og ha kompetanse til å utføre de oppgavene en skal gjøre. Det bør gjelde for ufaglært personell også.

Diabetesforbundet gir ikke medisinske råd og diagnostiserer ikke personer med diabetes. Måler du forhøyet nivå på en person skal du henvise til lege, og aldri diagnostisere eller gi medisinsk veiledning. 

Link til de aktuelle paragrafene i helsepersonelloven: 

§4 Forsvarlighet

§5 Bruk av medhjelpere

 

To måter å gjennomføre målingen

Selve målingen kan gjennomføres på to ulike måter: 

1. Tillitsvalgte og frivillige måler blodsukker under tilsyn av helsepersonell. Det vil si at det må være helsepersonell til stede dersom tillitsvalgte og frivillige skal måle blodsukker. I tillegg skal opplæring være gjennomført på forhånd. 

2. Lokal- eller fylkeslaget stiller med måleapparat, men besøkende stikker selv i fingeren. En tillitsvalgt eller frivillig kan være behjelpelig med selve målingen, når bloddråpen foreligger. Her trenger man ikke ha helsepersonell til stede, men tillitsvalgte og frivillige skal ha gjennomgått opplæring på forhånd.

Forberedelser

 • Planlegg «arbeidsplassen» med tanke på en hensiktsmessig plassering av nødvendig utsyr (tenk ren og uren sone)
 • Finn frem søppelkasse som plasseres rett ved din side slik at du lett kan kaste fra deg det brukte utstyret. 
 • Sørg for å ha en solid boks med lokk til oppbevaring av brukte nåler og strips

Slik gjør du

 1. Vask hendene med spritservietter eller annet desinfeksjonsmiddel
 2. Legg frem rene bomullsdotter til å tørke bort første bloddråpe og til å gi/sette på etter måling
 3. Finn frem stikker (lansett)
 4. Ta på engangshansker – bytt hansker mellom hver person du skal måle
 5. Sørg for at personen du skal måle blodsukker av er varm på hendene. Dette gjør det lettere å få ut bloddråpe
 6. Sett strips inn i blodsukkerapparatet og lukk igjen boksen med en gang (for å ivareta kvaliteten på disse)
 7. Stikk/Sørg for at personen stikker på siden av fingertupp (unngå pekefinger og tommel da fingeren kan bli sår etter stikket)
 8. Kast stikker i tett boks
 9. Tørk bort første bloddråpe og kast bomullsdotten direkte i søppelkassen
 10. Utfør målingen av blodsukkeret
 11. Plasser en bomullsdott på finger
 12. Trekk ut strips og kast denne i nålebøtten
 13. Ta av hanskene før du tar på andre ting
 14. Sprit hendene
 15. Klar for ny måling

Det vil alltid være smittefare ved håndtering av blod. God hygiene er derfor helt avgjørende ved måling av blodsukker. Det er veldig viktig at rutinene overholdes, og at opplæringen tas på alvor. 

Målinger skal kun gjøres etter gjennomført opplæring med helsepersonell. Får du annen beskjed av helsepersonell kan du vise til disse rutinene og spørre hvorfor de er annerledes. Ta kontakt med Gry Lillejordet (gry.lillejordet@diabetes.no) dersom du er usikker. 

 

Hvordan tolker vi resultatene

Vi diagnostiserer ALDRI, og gir ikke medisinske råd. Henvis alltid til lege, eller la egnet helsepersonell ta samtalen. 

Blodsukker 7– 8 mmol/l: Dette er som regel normalt.

Blodsukker 8 – 9 mmol/l: La personen gjennomføre diabetes risikotesten (https://www.diabetes.no/risikotest/). Gi gjerne noen råd om levevaner med hensyn til forebygging. Personen bør også nevne denne målingen for legen sin ved neste konsultasjon. 

Blodsukker over 9 - 11 mmol/l: Oppfordre denne personen til å gå til legen og måle fastende blodsukker.  Gi gjerne noen råd om levevaner med hensyn til forebygging. 

Blodsukker over 11 mmol/l: Denne personen bør oppfordres på en skånsom måte til snarlig å oppsøke sin lege. Vi ønsker ikke å skremme vedkommende, og gir ingen diagnose. Men ved 11mmol/l og høyere går våre varsellamper, og vi henviser tydelig til lege. 

Blodsukker høyere enn 20 mmol/l: Gjør ny måling på rene fingre for å være sikker. Er helsepersonell til stede bør disse ta en prat med vedkommende. Er allmenntilstanden god, henvis til snarlig å ta kontakt med lege/legevakt. Er allmenntilstanden dårlig, vurder å kontakte legevakt eller ring 113. 

Vær alltid klar over at det kan være både feilmargin og andre faktorer som spiller inn på resultatet. Har vedkommende for eksempel spist frukt og fått dette på fingrene før måling kan dette gi feil resultat. Gjør derfor en ny måling hvis du mistenker at resultatet kan være feil. 

Risikokalkulatoren på diabetesrisiko.no kan ikke brukes hos etniske minoriteter med høy risiko for type 2 diabetes, der diabetes ofte debuterer 10–15 år tidligere og ved lavere grad av overvekt.

 

Hvordan snakker vi om resultatet til den det gjelder

Velmenende råd
Dersom målingen er noe utenfor normalen kan du legge fokus på råd om forebygging. Diabetesforbundet har gode råd og tips om både fysisk aktivitet og kosthold. Henvis til våre nettsider og til Diabeteslinjen. I tillegg anbefaler du en ny måling hos lege. 

Henvise
Får du spørsmål du ikke kan svare på henviser du til Diabeteslinjen. Måler du forhøyet blodsukker henviser du til lege. 
Du som tillitsvalgt eller frivillig har mye verdifull kunnskap om diabetes, men det er ikke noe nederlag å henvise videre. Henvis heller videre enn å gi feilaktig informasjon. At personer med forhøyet blodsukker kommer til lege er veldig viktig, og det er derfor den aller viktigste henvisningen du gjør.

Ikke diagnostisere
Er du ikke helsepersonell skal du ikke stille diagnose. Måler du forhøyet blodsukker skal du ikke si at du tror vedkommende har diabetes. Du kan imidlertid være tydelig på at forhøyede mål er et godt grunnlag for et legebesøk. Jo høyere mål, desto tydeligere kan du tillate deg å være på at vedkommende bør kontakte lege. 

Ikke skremme
Det kan være feilmarginer og andre faktorer som påvirker resultatet, så ta høyde for at målingen kan være feil. Ingen er tjent med skrekkhistorier og formaninger om forholdsregler, så la disse ligge. Dersom målingen er høy kan du si på en rolig måte at du anser den som noe forhøyet, og at du anbefaler å gjøre en ny måling hos legen. Forsikre personen om at legen vil gi dem den hjelpen de trenger. 

 

Spørsmål rundt blodsukkermåling på stand kan stilles til Diabetessykepleier Gry Lillejordet i sekretariatet (gry.lillejordet@diabetes.no).