Digitale arrangement er nytt, spennende og byr på andre muligheter enn fysiske arrangement. Det er også mulig å arrangere erfaringsutveksling gjennom digitale plattformer. Vi har laget en veileder til hvordan man kan gå frem for å få til et godt digitalt arrangement.

Forberedelser

 • Opprett et arrangement i Zoom, og sørg for at du har lagt til rette for å dele gruppa inn i såkalte «breakout rooms». Fremgangsmåten finner du i denne veilederen.
  • TIPS: Du får mer flyt i arrangementet dersom det er en er teknisk ansvarlig for Zoom og en er kursleder.
  • TIPS: Vær tilgjengelig som teknisk support på Zoom ca. to timer før kursets start. I invitasjonen kan du opplyse om kontaktperson de kan ringe for å få hjelp til å koble seg på Zoom.
 • Allier deg gjerne med likepersoner til dette arrangementet. De kan bidra til samtalene, og bidra dersom enkelte deltakere har litt ekstra behov for oppfølging. Vær klar over at en erfaringsutveksling kan vekke følelser hos mange. Derfor er det viktig å skape trygge rammer, med riktig oppfølging av deltakerne.
 • Send ut invitasjon til medlemmene. Bruk Plakatbyggeren og gjerne med dette eksempelet som utgangspunkt.
 • For å opprettholde sikkerheten rundt våre arrangement bør vi ikke legge linken ut på nettet. Send den ut i mail, eller ta påmelding og send kun til de påmeldte.
 • Gå gjennom disse refleksjonsspørsmålene på forhånd, og forbered økten.
 • Det kan være lurt å ta påmeldinger til dette arrangementet på forhånd. På den måten kan dere forberede opplegget ut fra hvem og hvor mange som deltar. Dere kan også dele inn i grupper på forhånd.

Gjennomføring

 • Åpne gjerne med en liten innledning, hvor du informerer om hva som skal skje og litt om ditt lag. Her er det også viktig å skape trygghet for de som skal delta. Bruk gjerne dette forslaget som utgangspunkt.
 • Sørg for at en av arrangørene leder økten muntlig i Zoom. Forklar hva økten går ut på, gå gjennom refleksjonsspørsmålene og svar på eventuelle spørsmål.
 • Det kan være lurt å plassere en arrangør i hver gruppe, for å bidra til samtalen.
 • Når erfaringsutvekslingen er gjennomført kan du gjerne avslutte med et lite innlegg. Bruk gjerne dette forslaget som utgangspunkt. 

 

Etterarbeid

 • Sørge for at de som trenger ekstra oppfølging bli henvist til Diabeteslinjen eller psykologiske støttesamtaler