I løpet av de siste 20 årene har diabetesbehandlingen blitt bedre i Norge, Sverige og Danmark. Dette kommer fram av studien «Primary care management of type 2 diabetes mellitus in Denmark, Norway and Sweden: a long term study», som ble presentert på den Europeiske forskningskonferasen EASD, denne uken.

I studien har forskerne hentet data fra 60 ulike legesentre i de tre landene, for å se om behandlingsresultatene for blodsukkerkontroll, blodtrykk og kolesterol hadde endret seg de siste 20 årene. Dataene var fra over 40.000 pasienter med diabetes type 2.

– Vi finner en klar bedring av både gjennomsnittlig blodsukker, blodtrykk og kolesterolnivå i perioden, sier professor Kåre I. Birkeland, som la fram studien under konferansen.

 

Suksessfaktorer

På spørsmål om hva de viktigste suksessfaktorene har vært, peker Birkeland blant annet på økt oppmerksomhet om sykdommen:

– Jeg tror at fokuset på diabetes har blitt mye sterkere de siste 20 årene. I tillegg har opplæring og behandling blitt bedre, og det har kommet mange nye medikamenter med bedre effekt og mindre bivirkninger, forklarer Birkeland, som også trekker fram egenmeldinger og Diabetesforbundets arbeid som forklaringer.

Studien konkluderte med at det var skjedd en bedring i alle de nordiske landene, med Danmark som best i klassen, særlig de siste 10 årene. Blant annet var gjennomsnittlig HbA1c i 2015 6,8 % i Danmark og 7,2 % i Norge. 

 

Lære av danskene

Både organisering av diabetesbehandlingen og behandlingsmålene, er likt i disse tre landene.

– På hvilke områder kan vi lære av danskene for å oppnå like gode resultater?

– Mange danske allmennpraktikere har hatt et elektronisk hjelpemiddel à la NOKLUS diabetesregister, som har hjulpet dem til å nå behandlingsmålene, forklarer Birkeland, og legger til:

– I tillegg har dansk diabetesforskning lenge vært sterk og bidratt til at legene tar nye forskningsresultater raskt i bruk. Dansk legemiddelindustri, særlig Novo Nordisk, har også hatt en sterk stilling og deltatt i å fremme en aktiv holdning til diabetesbehandling hos legene.