Under den europeiske forskningskonferansen EASD i München ble det lagt fram resultater fra studier som viser at sammenhengen mellom diabetes type 2 og vaskulær demens er større enn tidligere antatt. 

– Personer med diabetes type 2 har 60–70% høyere risiko for å utvikle demens enn personer uten diabetes, forklarte Biessel, og la til:

– Diabetes øker også risikoen for ulike stadier av pre-demens (et mellomstadium mellom normal hjernefunksjon og demens, red.anm), og diabetes øker sjansen for at pre-demes videreutvikler seg til demens. Jeg mener derfor at dette bør anses som en komplikasjon ved diabetes, understreket han.
Forskere har lenge visst om sammenhengen mellom diabetes type 2 og demens, men fokuset har blitt større de senere årene. Ettersom flere får diabetes type 2, og vi lever lenger nå enn tidligere, vil dette også være en naturlig forklaring på økt forekomst av demens.


Karskader i hodet

Overlege Tore Julsrud Berg deltok også på presentasjonen «Discussing diabetic dementia», hvor Biessels presenterte studien. Berg er ikke overrasket over resultatene.
– Årsaken til at personer med diabetes er ekstra utsatt for demens, er at diabetes kan gi karsykdom. Og den viktigste årsaken til demens skyldes karskader i hjernen ved diabetes, sier han.

– Men det er viktig å være klar over at det som regel er de som allerede har utviklet komplikasjoner av diabetes – som hjerteinfarkt, hjertesvikt og dårlig blodsirkulasjon til hodet – som er mest utsatt for demens.

Julsrud Berg poengterer at hyppige og/eller sterke følinger også kan være et uttrykk for begynnende demens, da som et resultat av at man roter med medisiner.

 

Forebygging mulig

Tore Julsrud Berg støtter utsagnet om å betrakte vaskulær demens som en komplikasjon av diabetes, men poengterer at dette kan forebygges på lik linje som hjerteinfarkt eller hjerneslag.

– Som med andre komplikasjoner ved diabetes kan demens forebygges ved å forebygge hjerte- og karsykdom, ved å holde HbA1c på 7-tallet eller lavere, holde blodtrykket innenfor grensene og ha kontroll på kolesterolet. Mange vil også trenge kolesterolsenkende medisiner, statiner, sier han.

– I tillegg er det viktig å holde seg fysisk aktiv, understreker han, og viser til nye undersøkelser som sier at muskeltrening er viktig for å hindre tap av muskelmasse, blant annet fordi tap av muskelmasse øker risikoen for fall.

 

Sjekk blodsukkeret

Julsrud Berg minner om at høyt eller lavt blodsukker kan være forklaringen til at personer «surrer» og glemmer, uten at dette nødvendigvis har noe med demens å gjøre.
– Er man eldre og har mye blodsukker under fem eller over tolv, kan dette også være forklaring på at hjernen din fungerer dårlig. Dette vil da endre seg med en gang man får blodsukkeret normalisert, sier han og legger til:

– Hvis pasienten skal testes for nedsatt hukommelse (kognitiv funksjon) hos legen, er det viktig å først sørge for at blodsukkeret er ganske normalt, dvs. ca. 5–12 mmol/l.