Helsenettstedet Dagens Medicin står for kåringen.

Dette er legemidlene:

Empagliflozin (Jardiance og kombinasjonspreparatet Synjardy), SGLT2-hemmer. En studie (EMPA-REG) viste allerede høsten 2015 at empagliflozin ga færre dødsfall hos diabetespasienter med høy risiko for hjertesykdom.

Liraglutid (Victoza og Xultophy) og semaglutid, GLP-1-analoger. I 2016 kom to studier som viste gunstig effekt på hjerte- og karsykdom ved bruk av liraglutid og semaglutid. Sistnevnte er ennå ikke godkjent i Norge, men vil etter alt å dømme bli det i år – i utgangspunktet som injeksjon én gang i uka, men tablettform gitt daglig er under utprøving.

En fjerde studie har også vist positivt resultat for pioglitazon (Actos, Competact, Pioglitazone) hos pasienter som tidligere har hatt slag og som har forstadiet til diabetes.

De siste 12 månedene er det publisert studier som viser at tre ulike medikamenter mot diabetes type 2 reduserer risikoen for å få hjerteinfarkt og slag. Alle legemidlene er blodsukkersenkende, og studiene er gjort med tilfeldige utvalg av pasienter over flere år. Studiene viser også at medisinene ikke har store bivirkninger.

– Det er veldig positivt at vi nå vet at de virker også mot risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til forskning.no.

Han viser til at funnene allerede har gitt praktiske utslag i Norge, ved at de er tatt med i de nye nasjonale faglige retningslinjene for diabetes.

 

– Ekstra god nyhet

Professor Kåre I. Birkeland, leder for Diabetesforbundets medisinske fagråd, har vært sentral i utarbeidelsen av de nye retningslinjene. Han kommenterer den svenske kåringen slik:

– Det er svært positivt at de fleste nye blodsukkersenkende legemidler som kommer på markedet, nå utprøves på et stort antall pasienter over flere år. Det gjøres først og fremst for å være sikre på at de ikke øker risikoen for hjerte-/karsykdommer, slik det var tilfelle for enkelte medikamenter som ble lansert for noen år siden. Når det nå viser seg at flere av de nye blodsukkersenkende legemidlene også ser ut til å kunne redusere hjerte-/karhendelser, er det selvsagt en ekstra god nyhet for personer med diabetes type 2.

 

Også kolesterol og blodtrykk

Steinar Madsen går så langt som å kalle dette årets viktigste medisinske forskningsfunn, skriver forskning.no.

– Den gunstige effekten er tross alt forholdsvis beskjeden, mener han, og viser til at diabetespasienter ofte trenger sammensatt medisinsk behandling, gjerne mot tre problemer samtidig:

– Alle over 40 år med diabetes 2, bør behandles for høyt kolesterol. Alle med diabetes som også har høyt blodtrykk, må få blodtrykkssenkende medisiner. Og for det tredje må de behandles med medisiner mot høyt blodsukker, sier han.

En studie fra Danmark viser at diabetespasienter som får slik helhetlig behandling, kan leve åtte år lenger, ifølge en artikkel fra videnskab.dk. I tillegg fikk disse pasientene færre øye- og nyreskader, skriver forskning.no.

 

– Betydningsfulle resultater

Overfor Dagens Medicin betegner kardiolog Linda Mellbin ved Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm resultatene i studiene er betydningsfulle. Hun forsker på sammenhengen mellom diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer, og mener studiene vil få stor betydning for en stor pasientgruppe.

– Hittil har legene vært forsiktige med å senke blodsukkeret hos pasienter med kjent hjerte- karsykdom. Men de nye resultatene gir nå i stedet grunn til å lete etter udiagnostisert diabetes type 2 hos hjertepasienter, sier hun.