Dette er 52. gang EASD (European Association for the study of diabetes) samler forskere, helsepersonell, legemiddelindustrien og andre interesserte for en fire dagers konferanse. Her presenteres forskningsresultater fra ledende forskningsmiljøer, industrien er tilstede for å vise fram nyheter innen utstyr til egenbehandling, og presserepresentanter fra ulike medier sprer nyhetene.

 

Opp av sofaen

– Jeg er stolt av at vi igjen har samlet eksperter fra hele verden, sa Juleen R. Zierath, president i EASD/EFSD, med henvisning til de ikke mindre enn 17.000 deltakerne.

EASD har lange tradisjoner for å vise fram forskning fra verdensledende forskningsmiljøer på den årlige konferansen. I tillegg legger organisasjonen vekt på å støtte diabetesforskning og sikre spredning og implementering av ny kunnskap. 

 

Et friskt pust i år er mer fokus på fysisk aktivitet, noe som har vært etterlyst på tidligere konferanser. Presidenten kom med en ekstra oppfordring til alle deltakere:

– Å sitte for mye dreper. Vi må motivere til mer fysisk aktivitet, sa hun og la til:

– Vi vet at fysisk aktivitet øker livskvaliteten til folk. Det skaper energi, bidrar til at folk sover bedre og stresser mindre. Og best av alt: Det er gratis!

Med denne oppfordringen inviterte hun alle til å dele blikk fra egen aktivitet på Twitter #EASDfit.

 

Sten for sten

Professor Kristian F. Hanssen, tidligere leder av Oslo diabetesforskningssenter, har beskrevet diabetesforskning og konferansen på følgende måte: «Diabetesforskning er som et stort murhus, der det legges stein på stein. Hvert nytt funn er en murstein. Konferanser som EASD er mørtelen som trengs for å få huset til å vokse.»

Dette fremheves også i en hilsen til deltakerne på konferansen fra Tysklands forbundskansler, Angela Merkel.

– Diabetes er ofte undervurdert. Dette er sannsynligvis årsaken til at diabetes har vokst fram til å bli verdens vanligste metabolske sykdom. Mer enn 415 millioner mennesker har diabetes, og selv i Tyskland har sykdommen lenge blitt undervurdert. 

Merkel uttrykker også bekymring for at alt for mange ikke får diagnosen før etter at alvorlige komplikasjoner allerede har oppstått, og hun mener derfor EASDs årlige konferanse er et viktig.

– Jeg er takknemlig for at konferansen samler ledende forskning, slik at kunnskap utveksles og bidrar til at ny forskning og utvikling kommer de berørte til gode så raskt som mulig.

 

Norsk forskning

Årets program vil blant annet gi oss nyheter innen medikamenter og teknologi, men også på en rekke områder – som diabetes og svangerskap, komplikasjoner og forebygging.

EASD er også en møteplass hvor norske forskere viser fram sine funn. I år vil over et titalls norske bidrag presenteres, blant annet fra forskningsgruppen «Type 2 diabetes og metabolisme» fra Oslo diabetesforkningssenter. 

I tillegg er professor Knut Dahl Jørgensen invitert til å forelese om The pathogenesis of type 1 diabetes – is virus involved?.