Helsedirektoratet har vurdert at bruk av Emla og Tapin er de regionale helseforetakenes finansieringsansvar. Men i mangel på praktiske ordninger til å håndtere praktisk utlevering av kremene, har nå Helsedirektoratet, sammen med Helfo, bestemt at det inntil videre skal ytes stønad til bruk av kremene på samme måte som tidligere.

Dersom søknaden deres om individuell stønad til Emla/Tapin er blitt avslått av Helfo etter praksisendringen i oktober, må det sendes en ny søknad til Helfo.

Dersom dere allerede har en gyldig resept/vedtak fra Helfo kan dere «fremdeles benytte dette sammen med en blåresept ved utlevering i apotek», heter det i et skriv Diabetesforbundet har fått fra Helsedirektoratet.

Dette er midlertidig inntil det er på plass ordninger for utlevering og økonomisk oppgjør i de regionale helseforetakene.