Medisiner mot høyt kolesterol og blodtrykk topper – og dominerer – listen over de mest brukte legemidlene i 2016, supplert med ett blodfortynnende preparat. Seks av ti virkestoff knyttet til hjerte- og karlidelser er med blant de ti mest brukte:

  • Kolesterolsenkende Atorvastatin (eksempelvis Lipitor) er helt øverst og Simvastatin (eks. Zocor) på tredjeplass. Atorvastatin har nesten dobbelt så mange døgndoser (DDD) som Simvastatin (142 mot 74 mill.), og endringen fra 2015 er markert i førstnevntes favør.
  • Blodfortynnende Acetylsalisylsyre (eks. Albyl-E) er nummer to med 121 mill. DDD.
  • Blodtrykkspreparatene Amlodipin (eks. Novasc), Ramipiril (eks. Triatec) og Kandesartan (eks. Atacand) er hhv nummer seks, åtte og ni.

Også på listen over omsetning – der prisen spiller inn for plasseringen – er hjerte-kar-preparater med, begge mot blodpropp (antitrombotiske).

De andre fire på topp-ti-listen for forbruk er for øvrig et munnskyllemiddel, en allergimedisin, en smertestillende og en sovemedisin, viser oversikten fra Apotekforeningen.

Insuliner

På topp-15-listen over omsetning innenfor blåreseptordningen er både Insulatard (middels langtidsvirkende) og Novorapid (hurtigvirkende) med – førstnevnte på 13. plass, Novorapid på plassen bak. Omsetningstallene for begge ligger på drøyt 110 millioner kroner, og av dette er 92–93 % refundert av folketrygden.

For både Insulatard og Novorapid økte omsetningen i størrelsesorden 10 % fra året før. Dette er litt mer enn snittet på 8,8 %.

Høy pris, få pasienter

Apotekforeningen forklarer omsetningsøkningen med to ting: Flere dyre legemidler og svakere kronekurs. Illustrerende for det første er at listen over de ti legemidlene som har høyest omsetning, inneholder seks som har høy enhetspris og brukes av et lite antall pasienter. De tre på topp er alle TNF-hemmere som brukes til behandling av revmatisme.

I apotek- og legemiddelstatistikken for 2016 kommer det også fram at vi brukte legemidler for mer enn 25 milliarder kroner i Norge i fjor. Det betyr at hver av oss i gjennomsnitt brukte legemidler for 4762 kroner. Det offentlige betalte 3500 av disse kronene, hovedsakelig gjennom folketrygden og sykehusene, skriver Dagens Medisin.