Nær 1,5 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Disse anbefales influensavaksine.Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen kan redde mange av disse.

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til helsepersonell som har pasientkontakt.

Les mer om sesonginfluensaen her

– Vanskeliggjør blodsukkerreguleringen

Generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot, mener det er viktig at personer med diabetes vaksinerer seg.

– Hvis man får influensa har dette som regel stor innvirkning på reguleringen av blodsukkeret, noe som igjen kan føre til alvorlige situasjoner. Vi anbefaler alle å ta kontakt med fastlegekontoret sitt for å få informasjon om hvordan man kan få tatt vaksinen.