I rapporten fra kommisjonen foreslås det at øl-, vin- og brennevinsprodusentene skal få en prøveperiode på ett år. Der oppfordres det til frivillig merking av drikkevareemballasjen. Dersom bransjen ikke innfrir i løpet av et år, er det aktuelt med obligatorisk merking i form av EU-krav, og dette vil i så fall også omfatte Norge.

Jubel i Diabetesforbundet

-Vi jubler! Dette er noe vi har kjempet for i mange år. Uten å moralisere, og si at folk ikke skal drikke, er det viktig at folk vet hva de drikker. For personer med diabetes er både innhold av næringsstoffer og karbohydrater viktig, sier Bjørnar Allgot generalsekretær i Diabetesforbundet.

Forbundet har i samarbeid med Actis, rusfeltets samarbeidsorgan, jobbet med å få realisert dette, blant annet gjennom kampanjen «Hva er i flaska?». Også politiske fremstøt er blitt gjort.

Skeptisk til selvregulering

Pernille Huseby, seniorrådgiver i Actis, er noe mer dempet i sin reaksjon på EU-kommisjonens konklusjon.

-Vi har liten tro på at bransjen vil lykkes med selvregulering, og det er fullt mulig for Norge å innføre egne merkekrav som går ut over EUs minstestandarder. Vi vil derfor be om at arbeidet med krav til merking i Norge settes i gang umiddelbart, sier hun.

Verdens helseorganisasjon er klar på at om lag 200 sykdommer er relatert til alkoholbruk, og at det for en del sykdommer, diabetes inkludert, kan medføre komplikasjoner.

- Vår fulle støtte

De største bryggeriene i Norge har allerede i lang tid merket emballasjen med ingredienser og næringsinnhold, selv om drikkevarer med over 1,2 prosent alkohol er unntatt fra merkekravet.

- Forslaget har vår fulle støtte. Folk har krav på å vite hva de putter i munnen, sier direktør Petter Nome i Bryggeri- og Drikkevareforeningen til drikkeogglede.no.

Den europeiske bryggeriforeningen (Brewers of Europe) har vært en av de ivrigste pådriverne for obligatorisk merking av ingredienser og næringsinnhold på alkoholemballasje.