– Det var godt å få et svar, sier Karoline Kalleberg Svendsen til Sandefjords Blad, etter at Fylkesmannen har skrevet dette til legen:

«Fylkesmannen finner grunnlag for å konkludere med at gitt behandling har vært i strid med helsepersonellovens § 4 om forsvarlighet, ved at du ikke sørget for å gi nødvendig helsehjelp til pasienten den aktuelle natten.»

Natt til 27. mars ringte Karoline Legevakten for å be om ambulanse, men fikk til svar at hun kunne sette seg i en drosje. Da hun fortalte at dette ville hun ikke klare, be hun bedt om å ringe sin mor i stedet. Det klarte hun ikke, Legevakten fulgte heller ikke opp med å ringe tilbake for å sjekke hvordan det gikk, og Karoline ble tilfeldigvis funnet av en venninne.

«En alvorlig feilvurdering som har satt henne i livsfare», heter det blant annet i Diabetesforbundets klage.

 Dette er saken: – Kunne ha dødd i senga hjemme

Ketoacidose

Diabetisk ketoacidose (syreforgiftning) oppstår når kroppen mangler insulin og blodsukkeret er for høyt over en viss tid. Kroppen mister evnen til å nyttiggjøre seg energien i sukkeret (glukosen), fordi det ikke kommer inn i cellene. I stedet begynner kroppen å forbrenne fett for å få energi, og den dels ufullstendige forbrenningen gir en opphopning av syre (ketoner) i kroppen; blodet blir surt, pH-verdien synker.

Et høyt blodsukkernivå fører også til at vevsvæske trekkes inn i blodet, noe som igjen øker urinproduksjonen og dermed gir tap av væske fra kroppen (dehydrering). I tillegg bidrar sukker i urinen til at væske trekkes ut av kroppen. Går dette langt nok – hvis tilstanden ikke behandles – kan det føre til koma og i verste fall død.

Dette er symptomene:

  • Tørste og økt vannlating
  • Nedsatt allmenntilstand
  • Magesmerter, kvalme og oppkast
  • Forvirring og redusert bevissthet
  • Acetonlukt av pusten (søtlig, litt som neglelakkfjerner)

Kilder: Norsk Helseinformatikk, Diabetesforbundet

 

Skulle blitt hentet

I sitt svar på klagen skriver den aktuelle legen blant annet at han oppfattet Karoline som «våken og kognitiv adekvat».

Fylkeslege Henning Mørland hos Fylkesmannen i Vestfold ser annerledes på det:

«Denne pasienten var tydelig medtatt og klarte ikke å stå på bena. Ved å lytte til lydlogg framstår pasienten som bevisst, men innimellom noe sløv og tydelig medtatt, og hadde svært lite krefter. Vår vurdering er derfor at hun faller inn under kategori rød respons, og at pasienten skulle blitt fulgt opp med å bli hentet av ambulanse.»

Mørland mener at Karoline var tydelig på at hun ikke orket å ta drosje, og at hun ikke fikk andre alternativer i samtalen med legen. Legen ringte henne heller ikke tilbake, og han burde delegert oppgavene videre hvis han ikke hadde tid selv.

«Dette er et klart brudd på forsvarlighetskravet», konkluderes det.

 

Tar til etterretning

Til Sandefjords Blad skriver legen i en epost, etter å ha lest avgjørelsen først da han fikk den tilsendt av avisen, åtte dager etter at den var datert:

«Jeg tar fylkesmannens konklusjon til etterretning. Jeg har i ettertid reflektert nøye over det som skjedde og har lært mye av hendelsen. Jeg kommer til å ta med meg denne erfaringen videre i min karriere som lege.»

– Legen kunne kanskje lagt seg litt mer flat, sier Diabetesforbundets advokat, Stephan Didrik Eid, til Sandefjords Blad.

Fylkesmannens avgjørelse i saken kan ikke påklages. Men den blir heller ikke meldt videre til Helsetilsynet.

– Dette er kanskje litt forsiktig, mener Eid, som håper saken har fått så mye oppmerksomhet at den kan hjelpe personer med diabetes i framtidige situasjoner.

 

Rutiner for samhandling

Fylkesmannen i Vestfold holder i hovedsak legen ansvarlig for det som hendte den nesten-fatale natten. Men også rutinene for samhandling mellom helsepersonellet ved Sandefjord legevakt må gjennomgås for å sikre forsvarlig oppfølging, mener han.

Medisinsk ansvarlig Susanne Monica Prøsch ved legevakten er ikke overrasket over vedtaket.

– Vi tar konklusjonen til etterretning og skal ha en gjennomgang av håndtering av denne og lignende helsetilstander i et møte med alle ansatte. Jeg har snakket med pasienten som ble berørt, og lovet å følge opp våre rutiner uavhengig av fylkesmannens konklusjon, sier hun til Sandefjords Blad.

Legen har sagt ja til å møte Karoline Kalleberg Svendsen for å snakke om hendelsen. Da vil blant annet noe av svaret hans på klagen bli tema. Der skriver han blant annet at vakten passet dårlig, at han skulle pakke et flyttelass, og at han var innstilt på å få seg et par timer søvn for å være i stand til å komme seg hjem dagen etter.

– Når jeg møter ham kommer jeg til å spørre hvorfor han gjorde som han gjorde, og om han fikk pakket flyttelasset sitt. Det var ikke min venninnes oppgave å finne meg hjemme, det var hans. Når du er mest fokusert på at du skal sove fordi du skal hjem dagen etter, blir det litt feil, sier Karoline til Sandefjords Blad.