Europeiske legemiddelmyndigheter (EMA) har godkjent en kombinasjonsmedisin for diabetes 2. Det er første gang en kombinasjon av tabletter er godtkjent som behandling i Europa, skriver legemiddelfirmaet AstraZeneca i en pressemelding.

 Kombinerer to virkestoffer

Det nye legemidlet Qtern kombinerer de to virkestoffene saxagliptin og dapagliflozin. Legemidlet er godkjent for voksne over 18 år med diabetes type 2 som ikke har hatt tilstrekkelig effekt av andre legemidler, eller som allerede bruker saxagliptin og dapagliflozin hver for seg, skriver AstraZeneca i pressemeldingen.

Anbefalingen fra EMA om å gi markedsføringstillatelse til legemidlet, kommer etter at det fikk en såkalt positiv opinion av CHMP, EMAs vitenskapelige komité for legemidler til mennesker, i mai, skriver Dagens Medisin.

Nå vil EMAs anbefaling gå videre til EU for godkjenningsvurdering.

 – Litt enklere

– Hva kan det bety for pasienter at de kan få mulighet til å bruke denne behandlingen?

– Den viktigste betydningen er at det er litt å enklere å ta de to virkestoffene saksagliptin og dapagliflozin i én tablett fremfor to, men virkningsmessig går det ut på det samme. Det gjenstår å se hva prisen for kombinasjonstablettene blir og om det blir stilt spesielle krav til hvem som kan få dem på blå resept, sier Kristian J. Fougner, avdelingssjef og avdelingsoverlege ved Avdeling for endokrinologi ved St. Olav Hospital.  

Han kjenner ikke til at det finnes langtidsdata for denne kombinasjonen av virkestoffer.

– Den langsiktige effekten på diabetespasientenes helse må foreløpig sies å være ukjent, sier Fougner.

Han tror det vil ta tid før kombinasjonstablettene vil være tilgjengelig på blå resept i Norge.

 Ikke vanlig i Norge

Fougner opplyser at hver for seg har ikke de to medikamentene vært spesielt anbefalt i gjeldende norske diabetesretningslinjer, i alle fall ikke som andrevalg etter metformin. Å kombinere de to virkestoffene har ikke vært vanlig ved norske sykehuspoliklinikker så langt Fougner kjenner til. Det finnes ikke tilgjengelig statistikk på dette.

– Begge legemidlene finnes i dag tilgjengelig på det norske markedet, både som rene preparater og i kombinasjonstabletter med virkestoffet metformin. Metformin er fortsatt førstevalget ved medikamentell behandling av diabetes type 2.