De første deltakerne til studien er rekruttert, men det er plass til flere, opplyser Eline Birkeland, som er stipendiat på prosjektet.

– Vi ønsker å få med totalt 35 personer over 18 år (av begge kjønn) med diabetes type 2, som ikke bruker insulin, GLP-1-analoger eller DPP-4-hemmere, sier hun.

Fiber i form av pulver

Deltakerne vil blant annet få fiber i form av et pulver, uten farge og smak (eventuelt lett søtsmak), som de kan strø over maten – eller blande i drikke.

– Pulveret skal spises to ganger daglig i seks uker. Deretter er det en pause på én måned, før man får en ny runde på seks uker med pulver. Den ene runden får man fiber-pulver, mens den andre runden får man placebopulver (et pulver som ikke har noen spesiell effekt). Verken forskerne eller de som deltar får vite om deltakerne spiser fiber eller placebopulver, før etter at studien er ferdig, sier Birkeland.

Skiller ut hormoner

Prebiotika er mat til de snille bakteriene i tarmen. Når vi spiser, skilles det ut hormoner i tarmen som bidrar i reguleringen av blodsukker og appetitt. Hvor stor mengde hormoner som skilles ut, påvirkes bl.a. avhvilke bakterier som bor i tarmen vår.

Forskning har vist at personer med diabetes type 2 har en annen sammensetning av tarmfloraen enn personer uten diabetes type 2, med færre av de ønskede og flere av de uønskede bakteriene. I tillegg har man funnet lavere nivåer av enkelte hormoner som skilles ut fra tarmen.

Appetitt og blodsukker

– Et regelmessig tilskudd av prebiotika har vist å øke mengde ønskede tarmbakterier, med påfølgende økt utskillelse av gunstige tarmhormoner, som i sin tur påvirker appetitt og blodsukker på en ønskelig måte. Vi vil undersøke om dette også skjer hos personer med diabetes type 2, sier Birkeland.

Er du interessert i å delta eller få mer detaljert informasjon om forskningsstudien? Kontakt Eline Birkeland på telefon 980 24 193 eller e-post eline.birkeland@medisin.uio.no

Studien finansieres i hovedsak fra EXTRA-midler gjennom Diabetesforbundet og fra Diabetesforbundets forskningsfond