TV 2 serverte nyheten mandag: Forskere ved NTNU i Trondheim har gjort et gjennombrudd i sin forskning på en diabetesmedisin. Funnet startet med operasjoner av sykelig overvektige rotter med diabetes type 2, og forskerne oppdaget at da de ble operert, forsvant diabetesen. Dyreforsøkene viste at PYY som medisin kan stoppe sykdommen. Og det Trondheim-baserte kinesiske forskerparet Duan Chen og Chun-mei Zhao ga uttrykk for håp om at gjennombruddet skal bli en medisinsk redning for personer med diabetes type 2.

Professor Duan Chen har ledet NTNU-prosjektet, som også inkluderer utstrakt samarbeid med Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology & Metabolism ved universitet i Oxford. Han får støtte fra professor Gunnar Mellgren ved Haukeland universitetssykehus i Bergen:

– Dette er et spennende resultat, fordi det har vært en gåte gjennom mange år hvorfor overvektkirurgi fører til en forbedring av diabetes type 2 så kort tid etter gjennomført operasjon.

Men Mellgren understreker overfor TV2 at det kan ta mange år før man har klar en medisin for å bli kvitt diabetes type 2.

– Det vil jo være snakk om noen få år i hvert fall, sier han.

 

– Interessant og spennende

Professor Kåre I. Birkeland ved Oslo Universitetssykehus, Aker, demper optimismen litt:

– Dette er interessante funn i en rottemodell, men det er usikkert om PYY også har samme effekt ved fedmekirurgi hos mennesker, og hvorvidt det kan danne grunnlaget for utvikling av medisiner for diabetes. Slike rottemodeller kan hjelpe oss til å danne hypoteser om hva som kan ha betydning hos levende mennesker, men de har sine svakheter, sier han til diabetes.no.

Birkeland, som også er leder for Diabetesforbundets medisinske fagråd, viser til at særlig reguleringen av sult- og metthet ofte har vist seg å være mer komplisert hos mennesket enn hos spesielle rotte- eller musestammer.

Men, understreker han:

– Det blir spennende å følge denne forskningen, for å se om PYY har tilsvarende effekter ved fedme hos mennesker og deretter om det lar seg gjøre å lage medisiner som påvirker systemet slik at de kan benyttes i behandlingen.

 

Apetittreduserende hormoner

Overvektskirurgi gir mest effektive vektnedgangen hos sykelig overvektige. Mange pasienter har stor bedring og tilbakegang av diabetesen sin etter en operasjon, og mange forskere har lurt på hvorfor.

Magnus Kringstad Olsen, som er doktorgradsstipendiat ved NTNU og jobber med det kinesiske forskerparet, mener funnet kan være med på å bremse utviklingen av sykdommen.

– Det er ganske revolusjonerende, for man tror jo at om 15 år er det 600 millioner mennesker som har diabetes 2 på verdensbasis, sier han til gemini.no, nettsiden til forskningsmiljøet ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet).

Olsen viser til at en teori lenge har vært at tilbakegangen av diabetes type 2 etter overvektskirurgi har kommet av økt produksjon av GLP-1 (glukagonlignende peptid 1), som blant annet også er et appetittreduserende hormon. GLP-1 inngår allerede i medikamentell behandling av diabetes type 2, gjennom GLP-1-analoger og DPP-4-hemmere. Nå er altså oppmerksomheten for alvor rettet mot PYY, som har mange av de samme egenskapene.