Glucagon-sprøyter brukes til akuttbehandling av alvorlig hypoglykemi (lavt blodsukker og bevisstløshet). Tilbakekallingen gjelder bare Glucagon Novo Nordisk 1 mg, pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning (HypoKit) med produksjonsnummer:

 • FS6X298
 • FS6X719

Det er kun enkelte sprøyter i to produksjonspartiene som har feil. Ved innlevering på apotek vil pasienten få ny sprøyte utlevert kostnadsfritt.

Slik finner du nummeret på pakningen

Produksjonspartinummeret er trykket på Glucagon Novo Nordisk som vist i den røde rammen i bildet nedenfor (bildet er bare et eksempel – nummeret er ikke identisk med de tilbakekalte partiene):

 

Feil med kanylen

Årsaken til tilbakekallingen er produksjonsfeil som gjør at sprøytespissen i noen sprøyter kan falle av, slik at det er umulig å injisere medisinen. Det dreier om et lite antall sprøyter, men fordi konsekvensene for pasientene kan være svært alvorlige tilbakekalles alle sprøyter med disse numrene. Det er i Norge distribuert ca. 7000 sprøyter fra de berørte produksjonspartiene.

Råd til pasient:

 • Alle pasienter som bruker Glucagon fra produsent NovoNordisk må sjekke om sprøyten tilhører de berørte produksjonspartiene (se produksjonsnummer på pakningen).
 • Bytt til ny sprøyte på apoteket hvis din har produksjonsnummer FS6X298 eller FS6X719. Du må ikke betale for ny sprøyte.
 • Ikke kast sprøyten før du har fått ny på apotek.
 • Ta med sprøyten og få råd på apotek hvis du er i tvil.
 • Hvis du har sprøyter med Glucagon med nummer som ikke er nevnt ovenfor, kan du trygt bruke medisinen.

 

Råd til apotek:

 • Det er iverksatt salgsstopp på Glucagon NovoNordisk fra berørte batchnummer.
 • Apoteket skal levere ut ny Glucagon-sprøyte og ta imot tilbakekalte sprøyter fra pasienter.
 • Alle apotek må sjekke batchnummer på pakningene slik at sprøyter med feil ikke leveres ut til pasienter. 
 • Glucagon-sprøyter uten produksjonsfeil er tilgjengelig fra produsent.

Råd til leger:

 • Hjelp pasientene med å sjekke produksjonspartinummer.
 • Glucagon-sprøyter uten produksjonsfeil er tilgjengelig på apoteket