I undersøkelsen ble diabetessykepleiere fra rundt om i Norge spurt om hvordan de følger opp pasientene sine.

– Diabetessykepleierne i Norge tar et stort personlig ansvar for pasientene sine. De er tilgjengelig på SMS og Facebook for å støtte barna og avlaste bekymrede foreldre, sier universitetslektor Vibeke Lauritzen til uit.no.

Hun har gjort undersøkelsen sammen med kollega Ingrid Waldahl ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitet i Tromsø, Norges arktiske universitet (UiT).

– De har et stort fokus på individuell behandling: hvordan skape en best mulig hverdag for barnet som skal på skolen og på overnattingsbesøk. Spesielt ungdomstiden er en vanskelig periode, og hverdagsproblematikken prioriteres av sykepleierne, sier Waldhal.

Undersøkelsen var landsomfattende, og svaret var det samme, uansett hvilken region sykepleierne kom fra, går det fram av artikkelen på uit.no.

 

Hverdagsfokus

De to universitetslektorene er ikke overrasket over at hverdagen er det store fokuset til diabetessykepleierne, selv om helsemyndighetenes fremste mål er et annet.

– Målet er å få langtidsblodsukkeret til diabetespasientene ned på et nivå som kan forhindre langtidskomplikasjoner, men det er vanskelig å få en 11-åring til å tenke fremover. Barnas og familienes fokus er ofte her og nå, det å ikke være annerledes og skille seg ut, selv om de må sette insulinsprøyte på skolen, eksemplifiserer Lauritzen.

Måloppnåelsen var derfor på kun 18 prosent i 2012, men dette har blitt forbedret de siste årene. Flere barneavdelinger hadde sine beste resultater i 2014.

 

Sekundærverdi

– Sekundærverdien ved å møte hver pasient og familie individuelt, kan være at blodsukkerverdiene bedrer seg, argumenterer Lauritzen overfor uit.no.

Hun legger til at det er relativt få diabetessykepleiere som jobber med barn i Norge, men at pasientgruppen stadig blir større. Diabetessykepleierne strekker seg dermed langt for å samarbeide tett med barnas foreldre.

Ingrid Waldahl og Vibeke Lauritzens diabetesstudie vakte oppsikt da de i sommer presenterte den på en europeisk sykepleierkongress i Portugal tidligere i sommer. Da vant de for beste poster etter å ha blitt evaluert for innhold, nytteverdi og utseende.