«Flere medlemsland i EU og internasjonale organisasjoner har nylig funnet vitenskapelig grunnlag for å fastsette en anbefaling om tilsatt sukker på maksimum 10 % av det totale energi-inntaket», vises det til i et brev fra direktørene i de fem nordiske mattrygghetsmyndighetene.

Brevet er sendt til den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet, Euroepan Food Safety Authority (EFSA), ved direktør Bernhard Url. Brevskriverne påpeker også at ny forskning gir støtte til at redusert inntak av sukker har effekt på blant annet vektøkning, utvikling av diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer.

– Dette initiativet er veldig positivt og helt i tråd med det Diabetesforbundet har etterlyst i lang tid. Og det gir ekstra styrke at flere land går sammen på denne måten. Nå bør EFSA ta ballen og gå inn for en anbefalt maksgrense, sier Bjørnar Allgot.

 

Viktig initiativ

Brevet til EFSA er signert direktørene i det svenske Livsmedelsverket, danske Fødevareinstituttet, EVIRA i Finland, islandske Matvælastofnun og den norske Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

– Det er viktig at EFSA nå tar initiativ for å få ned den maksimalt anbefalte mengde sukker i matvarer. Dette passer også godt inn i Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med å redusere sukkerforbruket i Norge, sier VKMs direktør Lars E. Hanssen til VKMs egen nettside, vkm.no.

 

Møte i september

EFSAs fagpanel for dietetiske produkter, ernæring og allergier (NDA – Dietetic Products, Nutrition and Allergies) skal diskutere spørsmålet om maksimumsverdier for sukker i mat på sitt møte i september.

– Vitenskapskomiteen for mattrygghet er glad for EFSAs raske og konstruktive reaksjon, sier Hanssen.

Forrige gang EFSA satte referanseverdier for inntak av karbohydrater var i 2010, basert på studier fra 2008–2009.