Eksplosjonen av diabetes type 2 er et alvorlig folkehelseproblem over hele verden. Det anslås at mellom 350 000 og 400 000 har sykdommen, som står for 90 % av alle diabetestilfeller. Overvekt og fedme er med å drive denne utviklingen, skriver WHO i «Global report on Diabetes», som ble lansert i forbindelse med Verdens helsedag 7. april.

Rådene fra WHO er klare – fremveksten av diabetes type 2 kan bremses. Diabetesforbundet mener at det krever at myndighetene er villige til å bruke juridiske og økonomiske virkemidler i tillegg til informasjonskampanjer og tiltak for å opplyse om betydningen av sunt kosthold og fysisk aktivitet.

Se video om hva politikerne mener kreves i kampen mot diabetes: