I løpet av den ukelange forskningskonferansen EASD i München har utallige tema knyttet til diabetes blitt presentert og diskutert. Fredag morgen var professor Knut Dahl-Jørgensen fra Universitetet i Oslo invitert til å legge fram sitt arbeid. Dahl-Jørgensen er leder for en internasjonal forskningsgruppe som ser på sammenhengen mellom virus og utvikling og forebygging av diabetes type 1, den såkalte DiViD-studien.

– Det siste året har vi gjort framskritt i studien som er med på å styrke hypotesen om at virus er årsaken til diabetes type 1, forteller Dahl-Jørgensen.

I løpet av de siste årene har forskningsgruppen tatt vevsprøver (biopsier) av pasienter med nydiagnostisert diabetes type 1, som har vist at de har hatt en kronisk virusinfeksjon i de insulinproduserende øyene i bukspyttkjertelen ved diagnosetidspunktet.

Økt produksjon

Gruppen har også gjort forsøk som viser at når de dyrket de levende insulinproduserende cellene fra biopsiene i et laboratorium i et «ikke-diabetisk miljø» med normalt vevssukker, økte dette cellenes evne til å produsere insulin.

Det siste året har de altså kommet enda et steg videre – og påvist en forsvarsreaksjon i vevet.

– Nye forsøk har vist at det har vært en forsvarsmekanisme i vevet rundt cellene. Denne reaksjonen er lik den vi vet forekommer ved virusinfeksjoner. Dette styrker hypotesen om at diabetes er forårsaket av virus, understreker Dahl-Jørgensen.

Lars Krogvold, som har vært doktorgradsstipendiat i Dahl-Jørgensens forskningsgruppe, disputerte nylig med dette arbeidet

Veien videre

Det neste som står på planen for Dahl-Jørgensen og hans team, er en behandlingsstudie. Personer som nylig har fått diagnosen diabetes type 1 skal få antivirale midler, som har som mål å bevare mest mulig av insulinproduksjonen.

– Vi har sett at insulinproduksjonen i celler har økt når vi har stimulert disse i et laboratorium. Dette viser at det er mulig å bevare insulinproduksjonen en periode etter at man har fått diagnosen. Vi vet også at det å bevare selv en liten del av pasientenes egen insulinproduksjon, vil kunne gi dem bedre prognoser og lette byrden av komplikasjoner, sier professor Knut Dahl-Jørgensen.

– Dersom vi i den nye studien nå viser at vi klarer å bevare restproduksjon hos disse pasientene, vil vi kunne si med sikkerhet at det er virus som er årsak til diabetes type 1.