Forbrukerrådet har denne høsten tatt for seg måling av både blodtrykk og blodsukker. Ti blodsukkermålere ble valgt ut.

Brukervennlighet og egenskaper er testet for alle ti, mens de tre som er koblet eller kan kobles opp til en mobilapp, i tillegg er gransket for sikkerhet, personvern og vilkår. Bare halvparten av apparatene har strimlene på refusjon – de andre må kjøpes via nett. Brukervennlighets-testingen er gjennomført i samarbeid med Diabetesforbundet og er kartlagt gjennom en praktisk test pluss vurdering av en rekke egenskaper.

Blant de fem mest brukervennlige apparatene, har to refusjonsberettigede strimler: Accu-Chec Aviva og Contour NEXT ONE. Contour NEXT ONE er knyttet til en app med det Forbrukerrådet betegner som kritikkverdige vilkår.

Men, understrekes det: Apparatet kan brukes uten å knytte det til appen. Accu-Chec Aviva kan ikke kobles til app og har dermed heller ingen utfordringer når det kommer til sikkerhet, personvern eller vilkår.

Bredt utvalg

Roche (Accu-Chek), Ascensia (Contour) og Abbott (FreeStyle) er de eneste produsentene som for tiden markedsfører apparater med refusjonsberettigede strimler i Norge. Til sammen tilbyr de elleve apparater via norske apoteker. I tillegg tilbyr enkelte nettbutikker apparater fra produsenter som har valgt å ikke søke om refusjon for sine strimler i Norge.

Forbrukerrådet ønsket å teste et bredest mulig og mest mulig representativt utvalg og har brukt en rekke kriterier, med litt ulik vekting.

  • Alle apparater som kan tilkobles en mobilapp.
  • Apparater som har nyskapende teknologi.
  • Spesielt rimelige apparater.
  • Spesielt dyre apparater.
  • Apparater som bruker strimler med avvikende priser.
  • Apparater fra flest mulig produsenter.

Dette er de ti Forbrukerrådet endte opp med:

  • Med refusjon på strimler: Accu-Chek Aviva, Accu-Chec Mobile, Contour NEXT ONE, Contour XT og FreeStyle Freedom Lite.
  • Uten refusjon på strimler: 2in1 Smart, Beurer GL44, Beurer GL50, GlucoMen Areo og IHealth BG5.

Billige apparater, dyre strimler

Blodsukkerapparater er relativt rimelige produkter. Fire av apparatene i testen koster under 100 kroner, i snitt var prisen 300 kroner, og det dyreste apparatet koster 700 kr.
Grunnen til at mange blodsukkerapparater er så rimelige, er at produsentene praktiserer den samme forretningsideen som vi kjenner fra printermarkedet, påpeker Forbrukerrådet: Selve printeren selges svært billig, gjerne med tap, og inntektene hentes i stedet fra det påfølgende salget av blekkpatroner.

I blodsukker-verdenen har teststrimler den samme rollen. En boks med 50 teststrimler koster gjerne mellom 200 og 450 kroner, noe som gir en stykkpris på mellom fire og ni kroner. I snitt koster strimmelboksene testen 350 kroner, betydelig mer enn mange av apparatene, vises det til.

Brukervennlighet og egenskaper

Den praktiske testen ga hele sju av apparatene grønt smilefjes, med 2in1 Smart og iHealth BG5 på topp. Dette er for øvrig de to utenom refusjonsberettigede Contour NEXT ONE som kan tilknyttes mobilapp.

I tillegg til den praktiske testen ble tolv egenskaper vurdert, deriblant hvor stor bloddråpe som er nødvendig for at apparatet skal produsere et resultat. I denne delen av testen oppnådde bare ett apparat – Accu-Chek Mobile – grønt fjes. Tre apparater fikk gult fjes, mens hele seks apparater har så svake egenskaper at de endte opp med rødt fjes.

Ingen av apparatene fikk grønt fjes i begge deltestene, men fem apparater oppnår likevel høye nok poengsummer til at de oppnår grønne fjes når de to deltestene slås sammen. Det aller beste samlede resultatet oppnås altså av Contour NEXT ONE, som får 1,73 av 2,0 oppnåelige sammenlagtpoeng. På de neste plassene finner vi GlucoMen Areo og iHealth BG5, begge med 1,60 poeng. Deretter følger 2in1 Smart (1,56 poeng) og Accu-Chek Aviva (1,50 poeng).

Sikkerhet, personvern og vilkår

Tre av blodsukkerapparatene i testen er altså koblet opp mot mobilapper: 2in1 Smart, Contour NEXT ONE og iHealth BG5. Til alle tre finner Forbrukerrådet en rekke mangler ved person- og forbrukervernet.

Mobilapper har potensial for å sende informasjon – deriblant helseinformasjon – over internett, vises det til. Appene som apparatene er utstyrt med kan bidra til utvidet funksjonalitet som skylagring, visualisering av resultater og andre tilleggsfunksjoner, inkludert muligheter for å rapportere digitalt til helsepersonell.

«Forbrukerrådet finner likevel grunn til å advare mot ukritisk å koble helseapparater som samler inn svært sensitive personopplysninger, til internett (…) Forbrukerrådet mener det stilles for svake krav til sikkerhet når det kommer til internettilkoblede helseprodukter. Dette er opplysninger som er kommersielt attraktive for aktører.», skrives det blant annet i presentasjonen av testen.

Hele testen – med alle detaljer og tabeller – finnes her

Har ikke vurdert nøyaktighet

Forbrukerrådet har altså valgt å ikke vurdere nøyaktighet i måleresultatene. Dette begrunnes slik i presentasjonen av testen:

«Presisjonstesting av blodsukkerapparatet er svært komplisert og ressurskrevende. Forbrukerrådet har derfor ikke gjennomført presisjonstester. Vi kan imidlertid anta at apparatene som bruker refusjonsberettigede strimler, har tilfredsstillende presisjon. Disse er nemlig kvalitetssikret gjennom en egen godkjenningsordning i regi av Helfo.»

Dette bekrefter Diabetesforbundets generalsekretær Bjørnar Allgot, som sitter i Helfos fagråd for godkjenning av blodsukkerapparater.

– Ingen apparater er helt nøyaktige. Tidligere var et pluss-minus 20 prosent akseptert, nå er dette redusert til 15 prosent. Kvaliteten er blitt mye bedre, sier han.
Allgot sitter i fagrådet sammen med representanter for Helfo og NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser), en lege og en diabetessykepleier.