Diabetesforbundet får ikke se den ferdigstilte rapporten før om et par uker, men forventingene til konklusjonen er likevel klokkeklar:

– Helseminister Bent Høie har hele tiden sagt at vi må vente til Metodevurderingen er ferdig. Nå er den det, og da forventer jeg at flash glukosemålere – i dette tilfellet Freestyle Libre – kommer på refusjon til alle som trenger det. Brukerne har ventet på overtid, sier generalsekretær Bjørnar Allgot.

– Med så mye god teknologiutvikling i Norge, er det et paradoks at vi ikke har systemer som gjør at vi får tatt dette i bruk raskere. Norge er sist i Norden når det gjelder refusjon på Freestyle Libre. Dette er snakk om et hjelpemiddel, ikke et legemiddel, påpeker han.

Norge er en sinke

I Sverige er det nå hele 40.000 brukere av FGM (flash glukosemåling), og den nye sensorteknologien blir mer og mer dominerende. I Danmark får personer med diabetes tilgang til FreeStyle Libre gjennom spesialisthelsetjenesten, eller gjennom primærhelsetjenesten etter den enkeltes behov. Islendingene vil ta en beslutning i løpet av sommeren, og i Finland er Freestyle Libre på full fart inn.

Her i landet er det sannsynligvis i underkant av 2000 brukere som betaler kostnaden av egen lomme, litt i overkant av 20.000 kroner i året. Nabolandene viser altså veien. Og det er det god grunn til, mener Diabetesforbundets generalsekretær.

Får ikke se rapporten

Frankrike metodevurderte Freestyle Libre i 2016 og konkluderte med at alle med diabetes type 1 og de med type 2 som bruker hurtigvirkende insulin, bør få tilgang. Allgot forventer at metodevurderingen som nå er gjort her i landet har kommet fram samme – til tross for at Diabetesforbundet ikke får se den ferdigstilte rapporten før den offentliggjøres om et par uker:

– At saker som angår oss, er unntatt offentligheten er noe jeg ikke har vært borti på veldig mange år, og er vanskelig å forstå. Brukermedvirkning har vært et fremmedord i denne prosessen. I tillegg til vitenskapen, er både klinisk praksis og brukeraspekter viktige momenter i en metodevurdering.

Bedre beslutningsstøtte

Fordelen med Freestyle Libre er at FGM (Flash Glucose Monitoring – flash glukosemåling) visualiserer blodsukkeret. Trendpilene gir brukerne en helt annen beslutningsstøtte. Du slipper også å stikke deg i fingeren, og terskelen for å måle seg er lavere. Og kostnadsmessig er det ingen forskjell på FGM og måling med fingerstikking og strips, argumenterer Allgot.

Han får støtte fra Nina Rye, leder for Diabeteslinjen:

– Flash glukosemåling som Freestyle Libre er det beste som har skjedd siden hurtigvirkende insulin!