Kort sagt dannes ketoner når fettsyrer og fett forbrennes. Dette skjer når kroppen har så lite insulin at den ikke får brukt sukker som forbrenningsstoff. Insulin er som kjent nødvendig for at kroppen skal kunne benytte seg fullt ut av sukkeret i blodet, og får ikke cellene sukker, tar de i stedet for seg av fettreservene – som brensel i muskulatur, hjerte, nyrer og hjernen. Ketoner er et biprodukt av denne fettforbrenningen, og ketoner er sure forbindelser (gir lav pH-verdi). Blodet blir surt – derav det andre ordet for ketoacidose: syreforgiftning.

Ketoner i blod eller urin forteller oss med andre ord at cellene sulter. Ketonene som produseres når kroppen sulter, og når det er mangel på insulin, er kjemisk sett helt like, men de omtales gjerne henholdsvis som «sultketoner» og «diabetesketoner» ettersom de produseres i forskjellige situasjoner.

Kroppen prøver å kvitte seg med ketonene ved å skille dem ut i urinen, som sammen med det høye blodsukkeret gir økt urinutskillelse, eller gjennom lungene i form av aceton, som da gir en egen lukt av pusten – ikke ulikt lukten av neglelakkfjerner. Forsøker kroppen å kvitte seg meg aceton gjennom pusten, sammen med mer CO2 for å få surhetsgraden i blodet ned, gir dette en økt pustefrekvens (kalt Kussmaul-pust). Økt mengde ketoner i blod og urin fører dessuten til elektrolyttforstyrrelser og dehydrering (uttørring).

 

Symptomer

Hva skal du passe på? Hva skal du se etter? Det er særlig viktig å kontrollere for ketoner (se mer om måling i egen sak) hvis du er syk, hvis du er stresset eller er kvalm – samt når blodsukkeret holder seg høyt (over 14–16 mmo/l).

Dette er symptomer på høyt blodsukker:

 • Sukker i urinen
 • Behov for å tisse ofte, også om natten
 • Stor urinmengde
 • Væsketap: veldig tørst, tørr munn, tørr hud, tørre slimhinner
 • Energimangel
 • Vekttap
 • Uklart syn
 • Konsentrasjonsproblemer, irritabilitet

Dette er symptomer på alvorlig insulinmangel eller begynnende syreforgiftning:

 • Magesmerter
 • Kvalme
 • Brekninger
 • Tretthet
 • Tung pust med acetonlukt
 • Bryst- og/eller magesmerter
 • Pustevansker
 • Bevissthetsforstyrrelser
 • Koma/bevisstløshet

 

Ketoner gjør deg dårlig

Først og fremst er det den økte mengden av ketoner – ikke det høye blodsukkeret – som gjør at du føler deg dårlig. Har du høyt blodsukker og ketoner i blodet eller urinen, vil du sannsynlig være kvalm og føle deg uvel.

Hvis blodsukkeret er høyt bare en kort stund, og det ikke er økt mengde ketoner, vil du vanligvis føle deg helt fin. Du vil kanskje heller ikke merke at kroppen din ikke fungerer så godt som den burde hvis blodsukkeret har vært høyt lenge og du har en høy Hba1c. Men du vil helt sikkert merke forskjellen når blodsukkeret blir mer normalt.

NB! Det kan også være andre årsaker enn diabetes til at man har for eksempel magesmerter. Derfor er det viktig å utelukke andre årsaker enn syreforgiftning så fort som mulig.

Personer med diabetes type 2 har som regel noe insulinproduksjon igjen og har derfor klart mindre risiko for å utvikle diabetisk ketoacidose.

Ketose og ketonuri

Ketose og ketonuri (ketoner i urinen) forekommer ved alle tilstander med økt fettforbrenning:

 • Ukontrollert diabetes mellitus
 • Sult/underernæring, faste, anoreksi
 • Langvarige brekninger
 • Karbohydratfattig kost
 • Under og etter langvarig fysisk anstrengelse
 • Økt metabolisme (stoffskifte)
 • Hypertyreoidisme (høyt stoffskifte)
 • Høy feber
 • Svangerskap eller amming – bør sjekkes regelmessig
 • Cushing (forhøyet konsentrasjon av kortisol i blodet)
 • Akromegali (overproduksjon av veksthormon)

Hos personer uten diabetes kan ketonuri forekomme i forbindelse med akutt sykdom, alvorlig stress eller langvarige anstrengelser. Barn utvikler lettere ketose og ketonuri enn voksne. 

Målestrimmel i urin

Sliter du med å få blodsukkeret ned og det blir liggende høyt, kan det være lurt å sjekke deg for ketoner. Det vanligste er å bruke ketostix.

Resept på ketostix får du av din behandlende lege. Disse brukes ved at du dypper en strimmel i urinen og kan lese av verdien ut fra en farge- og +-skala på boksen. Men det finnes også en kombinert blodsukker- og ketonmåler, Precision Extra.

I et svar på Diabeteslinjen skriver apoteker Anne-Elisabeth Guldseth om denne:
 «Den kombinerte måleren (Precision Xtra) måler betahydroxybutyrat, mens urinstiks (Keto-diabur-test) måler acetonacetat. Begge er ketoner som øker ved insulinmangel, og det er liten praktisk forskjell på de to typene måling. Det diskuteres riktignok om ketoner kan påvises noe raskere i blodet enn i urin, men dette er ikke dokumentert.»

Sammenheng

Det er altså mengden ketoner som er viktigst.

Et spørsmål på Diabeteslinjen handlet om sammenhengen mellom ketoner og blodsukker: «Jeg har redusert karbohydratinntaket ved å kutte ut stivelsesholdige produkter. Jeg måler blodsukker og ketoner i urin ofte. Jeg har nå et stabilt blodsukker mellom 5–8 hele døgnet. Når jeg reduserte inntak av karbohydrater, så reduserte jeg også insulindosene, slik at jeg ikke fikk svingende blodsukker. Nå har jeg ketoner i urinen, men lavt og stabilt blodsukker. Er det slik at ketoner ikke er farlig så lenge blodsukkeret er under kontroll?»

Fra + til +++  

Professor Kristian F. Hanssen svarer:

 «Ketoner i urinen måles ved stix. Det er meget stor forskjell på + på ketoner og +++ på ketoner. Ved +++ på ketoner kan det dreie seg om en begynnende syreforgiftning hvis blodsukkeret er høyt, vanligvis over 15 mmol/l. Syreforgiftning hos barn og gravide kan ha +++ på ketoner allerede ved blodsukker over ca. 12 mmol/l.
                
+ på ketoner i urinen og normalt blodsukker er som du sier oftest uttrykk for lite inntak av karbohydrater (vanligvis mindre enn 75 gram). Dette er ikke farlig, men du bør nok ikke redusere karbohydratinntaket ytterligere. + på ketoner i urinen kan også være uttrykk for at du har hatt føling nylig.
                
For at ketostixene skal fungere normalt, er det viktig at boksen lukkes godt så det ikke kommer fuktighet til.»