Diabetesforbundet har siden 2017 delt ut forskningsprisen for fremragende arbeid innen diabetesforskning, og delte i år for første gang også ut prisen for yngre forskere under 40.

Utdelingene fant sted på Verdens diabetesdag 14. november i Samfunnssalen i Oslo, der 300 frammøtte hadde trosset høstværet for å hedre norsk diabetesforskning. Programmet var ledet av TV2-personlighet Katarina Flatland, som fikk selv diabetes type 1 i 2013.

Rekordmange barn med diabetes

– Denne prisen er viktig fordi vi trenger enda mer diabetesforskning i Norge, sa Sverre Ur, forbundsleder i Diabetesforbundet.

– Sammenlignet med de andre nordiske landene forskes det mindre på diabetes her i landet, til tross for at norsk diabetesforskning er i verdenstoppen, sa Ur, før han introduserte vinner Knut Dahl-Jørgensen som en forsker som «har gitt betydelig bidrag til norsk og internasjonal diabetesforskning, og har vært en pionér i mange av sine forskningsområder».

Lang og gjev karriere

En tydelig rørt Dahl-Jørgensen entret scenen til stående applaus. 

– Takk for denne fantastiske prisen. At Diabetesforbundet på denne måten stimulerer oss forskere, er kjempeviktig, sa han.

Dahl-Jørgensen er professor i pediatri ved Universitetet i Oslo og spesialist i barneendokrinologi og diabetes ved Oslo Universitetssykehus, og leder av Oslo Diabetes Forskningssenter. Hans forskningsvirke strekker seg over 40 år, noe tildelingskomiteen la vekt på.

Banebrytende om virus og type 1

Et av de viktigste områdene er sammenhengen mellom virus og utvikling og forebygging av diabetes type 1, den såkalte DiViD-studien (Diabetes Virus Detection). Dette er den verdensunike studie som først demonstrerte tilstedeværelsen av små mengder enterovirus i insulinproduserende betaceller hos pasienter med nyoppstått diabetes.

Dette har ført til et stort antall internasjonale samarbeid, og igangsetting av en oppfølgingstudie der man tester om antiviral behandling ved starten av diabetes type 1 kan bevare insulinproduksjonen og dermed begrense utviklingen av sykdommen. Håpet er at dette på sikt kan bane vei for en vaksine mot diabetes type 1.

 

Foto: Erik M. Sundt

UNGE TALENTER: Utdelingen fant sted i Samfunnssalen i Oslo, med musikalsk innslag fra unge musikere fra Barratt Due Musikkinstitutt.

Internasjonal anerkjennelse

Tildelingskomiteen trakk også fram Dahl-Jørgensens banebrytende arbeid med Oslo-studien på tidlig 80-tallet, en av de første som viste gunstig effekt av intensiv insulinterapi  og glukosesenking på utviklingen av komplikasjoner i de små blodårene. Dette ble forløperen til store etterfølgende studier som DCCT, den store amerikanske studien som også tydelig viste ammenhengen mellom HbA1c og faren for komplikasjoner.

Dette forskningsområdet har senere blitt utvidet til komplikasjoner i de store blodårene. I 2007 initierte Dahl-Jørgensen aterosklerose- og barnediabetessstudien, og han var også medvirkende i etableringen av det norske barnediabetesregisteret.

Dahl-Jørgensen har også  i mange år vært tilknyttet Diabetsforbundet, som rådgiver, medlem av medisinsk fagråd og leder av konferansen Nasjonalt Diabetesforum. Han fikk Diabetesforbundets hederspris i 2017.

Hedrer yngre forskere

Nytt i år var prisen for yngre forskere gjennom en egen pris. Hanne Gulseth, lege og fagredaktør i Diabetesfag, introduserte vinner Simon Dankel, 38, som «en målfokusert ung forsker med stor dedikasjon til diabetes- og fedmeforskning».

Dankel er førsteamanuensis på Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen. Han har mastergrad i ernæring og doktorgrad innen fettvevsbiologi fra Universitetet i Bergen. Dankel har det siste tiåret forsket på hva som skjer i fettcellene når man utvikler diabetes, og spesielt hvordan genene og arvelighet virker inn.

Dette arbeidet har inkludert samarbeid med toppforskere internasjonalt. Han driver nå et 4-årig prosjekt gjennom Norges forskningsråd sitt prestisjetunge program Unge forskertalenter. I tillegg leder han en stor kostholdsstudie i Bergen som ser på rollen til karbohydrater ved fedme og diabetes.

I sin begrunnelse trakk juryen også fram Dankels publisering, som «dokumenterer en stadig økende forskningsaktivitet med svært høy kvalitet, samt et stort forskningsnettverk», og hans viktige rolle som veileder for master- og doktorgradstudenter ved universitetet.

Bedre behandling av type 2

En begeistret Dankel mottok prisen til stående applaus.

– Det er virkelig en stor inspirasjon å få en slik pris, det får meg til å pushe videre med diabetesforskningen, sa han. 

I sitt foredrag forklarte han at han håper videre studier på arv og cellefunksjon kan bane vei for ny persontilpasset behandling av diabetes type 2, avhengig av hvilke celleprosesser som er svekket hos hver enkelt. 

En viktig motivasjon

Prisen for yngre forskere er på 50.000kr og er støttet av Boehringer Ingelheim og Novo Nordisk. Hanne Gulseth hadde dette å si om hvorfor det er viktig å støtte yngre forskere:

– Når du er doktorgradsstudent er det lang vei til å bli en anerkjent forsker. Og da kan en pris som denne være en god anerkjennelse for yngre forskere, og god hjelp på veien videre i karrieren.

Les mer om vinnerne og forskningen i neste utgave av Diabetesfag, ute 6. desember.