Samleartikkelen «Smoking and the risk of type 2 diabetes», som er utarbeidet ved Indiana University School of Medicine i USA, oppsummerer og markerer den klare sammenhengen mellom sigarettrøyking og risikoen for å utvikle diabetes type 2.

– Dette er egentlig ikke en ny studie, men artikkelen omtaler en rekke studier i et samlet manuskript. Det er altså en oppsummering av vår samlede kunnskap til nå om røykingens innvirkning på blodsukker og diabetes, forteller Trond Geir Jenssen, professor og overlege, Oslo Universitetssykehus, og medisinsk medarbeider i Diabetesforbundet.

To hovedvirkninger

Jenssen poengterer at røyking har to hovedvirkninger som bidrar til høyt blodsukker, og eventuelt diabetes:

– For det første øker tobakksrøyking sentral kroppsfedme. Det vil si at røykingen bidrar til overvekt rundt midjen og bukfett. Dette vet vi fremmer insulinresistens, høye blodsukkerverdier og eventuelt diabetes. Dessuten inneholder tobakk stoffer, for eksempel nikotin, som direkte hemmer eller ødelegger insulincellene og også direkte påvirker cellene i kroppen og gir insulinresistens, uavhengig av fedme. Denne effekten av nikotin ser man også ved snusing, så det har neppe noe å si hvordan nikotinet tilføres kroppen.

Må ta tak

Røykere vet jo at de risikerer både liv og helse med denne lidenskapen. Vil faren for å utvikle diabetes type 2 i tillegg, virke særlig avskrekkende?

– Kunnskap og handling er to forskjellige ting. Det er ikke all kunnskap som fører til handling. Men det er viktig at vi, og pasientene, har denne kunnskapen og kan ta selvstendige valg, sier Jenssen.

– Problemet er at legene ikke tar tak i problemet. Røykere vet at de må slutte. De trenger ikke info, men hjelp til å slutte, understreker Serena Tonstad, overlege ved Avdeling for preventiv kardiologi ved Oslo Universitetssykehus Ullevål.

Hun mener at hjelp i form av ikke-fordømmende motivasjonsstøtte, legemidler, og litt støtte for å holde sluttforsøket gående uten å miste motet, er det som må til.

Bredere ansvar

Tonstad trekker også fram de nylig publiserte resultatene av Rosa 4-studien, en studie som undersøker kvaliteten på diabetesbehandlingen i allmennpraksis i Norge. Der fant man at 23 prosent av personer med diabetes røyker, mot 13 prosent i den generelle befolkningen.

– Her er det en jobb for oss leger, fastslår Tonstad og fortsetter:

– Det er leger som behandler diabetes sitt ansvar å ikke bare se på glukose, kolesterol og vekt, men også å hjelpe røykeren med en plan. De meste effektive legemidlene er nikotinerstatningsprodukter og Champix. Noen røykere som ikke klarer å slutte ellers, vil kunne redusere skade ved å gå over til e-sigaretter i en periode. Helsedirektoratet har utviklet en app som også gir støtte, slutta.no, forteller Serena Tonstad.

31. mai er verdens tobakksfrie dag. Helsedirektoratet har flere tips til hvordan du kan klare å stumpe røyken.