Fredag 1. mars kom kunngjøringen fra Sykehusinnkjøp om at tildelingen i anbudskonkurransen for insulinpumper, CGM og forbruksmateriell endelig er klar.

– Dette er en gledens dag. Endelig kan altså alle med diabetes type 1 få ta i bruk de mest moderne hjelpemidlene som gir bedre helse og bedre livskvalitet. Dette har Diabetesforbundet kjempet for i flere år, sier Allgot.

– Må ta lærdom

Men gleden har en bismak for generalsekretæren.

– Først og fremst er vi nå glade på vegne av barn og unge og voksne som endelig får tilgang på det mest moderne utstyret. Men dette har tatt altfor lang tid og skulle vært løst for lenge siden. Dette utstyret har man hatt tilgang til i andre land i Europa i mange år allerede, sier Allgot.

– Vi har tatt til orde for at myndighetene nå må lære av denne saken og se på om dette anbudssystemet egner seg for denne typen medisinsk utstyr spom brukes utenfor sykehus, legger han til.

Dette er utstyret

Her er en oversikt over utstyr som nå vil bli tilgjengelig på norske sykehus. Her kan du se hele listen fra Sykehusinnkjøp.

Frittstående CGM
1. rangering: Freestyle Libre 2 (Abbott Norge AS)
2. rangering: Dexcom G6 (NordicInfu Care AB) 
3. rangering: Guardian Connect (Medtronic Norge AS) 
4. rangering: Eversense XL (Rubin Medical AS) 

Insulinpumpe med CGM, der systemet kan regulere insulintilførselen
1. rangering: Minimed 670G (Medtronic Norge)

Insulinpumpe med CGM
1. rangering: Minimed 640G (Medtronic Norge)

Insulinpumpe uten CGM
1. rangering: Accu-Chek Insight (Roche Diagnostics)

Patchpumpe
1.rangering: OmniPod (Nordicinfu Care)

Flere valgmuligheter

I CGM-gruppen er det flere systemer som er rangert, og FreeStyle Libre 2 er førstevalget. Alle systemene er med i avtalen, men det er ulike kriterier som skal legges til grunn når utstyret skal deles ut til brukeren. Hvilke kriterier vet vi ikke ennå.

I de andre gruppene er det kun ett system som kan velges. Det vil også lages kriterier for hvem som kan få utstyr fra hvilken gruppe.

Tilgjengelig i løpet av våren

Dersom ingen av leverandørene som har deltatt i anskaffelsen klager på utfallet av tildelingen i løpet av en karensperiode på 10 dager, vil de regionale helseforetakene kunne tegne en avtale med virkning fra midten av mars.

Disse hjelpemidlene er derfor ikke tilgjengelige for brukerne ennå. Det tar litt tid før sykehusene får bestilt og levert utstyret. Det skal også lages systemer for tildeling. Men det forventes å være tilgjengelig i løpet av våren.