APP: Prep4Doc gir deg muligheten til å forberede deg bedre til legebesøk.

Foto: Prep4doc

Du har kanskje bare 15 minutter til rådighet og ganske mye du skulle ha snakket med legen om. Husker du alt? Prater legen mye? Får du sagt det viktigste? Ofte ikke, tror de to gründerne og støtter seg blant annet på forskning: Mange sier at kommunikasjonen med legen kan være vanskelig.

– Pasientene bør derfor forberede seg. Det er behov for generelle løsninger som hjelper å sortere tankene. Samtidig er det viktig å ha med seg den informasjonen legen trenger, slik som sykehistorien din og liste over medisinene du bruker – også de uten resept, sier Jarle Breivik.

Han er til daglig professor i medisinsk atferdsvitenskap ved Universitetet i Oslo og forsker blant annet på hvordan vi kommuniserer om kreft.

– Mange har flere diagnoser, og det er ofte mye som skal skje på den korte tiden, legger han til.

Egen diabetesutgave

Prep4doc er en mobilapp som kan brukes til å forberede legebesøket uavhengig av hva som feiler deg. Blant annet inneholder den et skjema der du kan beskrive og prioritere helseproblemene. Klikk her for informasjonsfilm om betalingsversjonen

Og nå kommer det en egen diabetesversjon, der Diabetesforbundet har vært med på laget. Appen kan lastes ned fra 
App Store og Google Play (medlemskoden finner du i artikkelen om Prep4doc i medlemsbladet Diabetes 1, 2019).

– Vi har inngått et samarbeid med Prep4doc, slik at alle våre medlemmer får gratis tilgang til diabetesutgaven av appen. Her er det også en direkte link til nettsiden vår, der det ligger mye annen nyttig informasjon, sier kommunikasjonssjef Turid G. Spilling i Diabetesforbundet.

Viktig for både Diabetesforbundet og utviklerne av appen, er at Prep4doc Partner ikke samler helseopplysninger. Det du skriver i appen lagres lokalt på mobiltelefonen, og du bestemmer selv hva du vil dele med legen din.

– Her er det altså ingen kompliserte skyløsninger som utfordrer personvernet. Prep4doc Partner skal være pasientens private planleggingsverktøy, understreker Jarle Breivik.

Ansvarliggjøring

En av dem som allerede har prøvd ut Prep4doc Partner, er forbundsleder Sverre Ur i Diabetesforbundet.

– Jeg har brukt den under et legebesøk, og det fungerte godt. Jeg forberedte meg og gikk en runde med meg selv. Hva er viktigst? Hva kan jeg ta opp hvis det blir tid? Hva kan tas opp senere? Jeg skrev inn det jeg ville snakke med legen om. Det har jeg også gjort med medisinlisten min og de viktigste tingene i sykehistorien min.

Både Sverre Ur og Jarle Breivik er opptatt av hva et hjelpemiddel som Prep4doc Partner kan gjøre med forholdet vårt til egen sykdom. Et stikkord er ansvarliggjøring.

– Det effektiviserer legebesøket og overlater mer av agendasettingen til pasienten. Legebesøket er i stor grad styrt av legen, mens en app som dette kan bidra til å få fram pasientens behov og perspektiv, sier Breivik.

– Den gir oss mer kontroll over egen sykdom, understreker Ur.

Utvikling

Men hva skjer videre? Hva er planene for utvikling av appen?

– Målet vårt er å gjøre appen stadig mer funksjonell og brukervennlig. Blant annet har vi planer om å utvikle en versjon hvor man kan legge inn flere personer slik at man også kan planlegge legebesøket for barn eller pårørende. Vi ser også på løsninger for å skanne inn medisinene med mobilkameraet. Mest av alt håper vi på mange gode tilbakemeldinger om hvordan vi kan utvikle Prep4doc til en best mulig løsning. Vi er fremdeles i utprøvingsfasen, sier Jarle Breivik.