6 råd til foreldre

1. Støtt hverandre

2. Del gjerne nettene mellom dere – for eksempel annenhver natt eller annenhver uke.

3. Snakk om det - det er viktig å lufte eventuelle uenigheter.

4. Ha omsorg for deg selv

5. Unn deg en liten tur på dagtid hvis det er blitt lite søvn en natt

6. Vurder om det er nødvendig å være oppe hver natt

 

Som alle diabetesforeldre vet: Å passe på barnets blodsukker er en jobb som pågår hele døgnet. Diabetesen tar ikke fri, ei heller om natten.

Psykologspesialist og søvnekspert Ane Wilhelmsen-Langeland har selv diabetes. Det er viktig at foreldrene støtter hverandre, sier hun.

– Hvis man er to, er det viktig å støtte hverandre og få lov til å syte og klage litt til hverandre. Vis forståelse i stedet for å klandre hverandre, sier Wilhelmsen-Langeland.

Del på nattevaktene

Hun anbefaler også slitne foreldre å dele på nattevåkingen. På den måten kan man unngå at begge sliter seg helt ut.

– En slags deling når det er mulig, er nok også lurt, at man har «vakt» annenhver natt eller annenhver uke.

– Dersom det er uenighet om hyppighet av behov for oppfølging om natten, bør dette snakkes ordentlig om og avklares, gjerne i samråd med lege/sykepleier, sier Wilhelmsen-Langeland og utdyper:

– Hvis den ene føler den gjør «alt» mens den andre ikke ser behovet, er det grobunn for konflikt og avstand i et forhold. Forholdet mellom foreldrene er ekstra viktig når man har barn med diabetes.

Hvis man ikke har enighet rundt hvordan ting skal gjøres, blir det fort enda mer slitsomt enn det allerede er å være oppe om natten. Midt oppi omsorgen for barnet, bør foreldre ikke glemme å ta vare på seg selv, råder hun.

– Jeg vil også anbefale å ha omsorg for seg selv i slike situasjoner, som å si til seg selv at «dette er tøft, ikke rart jeg er sliten! Hvem hadde ikke blitt sliten av dette!»

Lov med middagslur av og til

Normalt vil hun ikke anbefale å hente seg inn igjen ved å ta en lur midt på dagen. Men har man vært oppe om natten og sjekket blodsukkeret, kan det likevel være lov – av og til.

– Har man vært oppe om natten, er det også ok å ta seg en lur på dagen ved behov, men pass på at det er for å «reparere» etter ekstra ille netter. En ettermiddagslur kan fort begynne å stjele nattesøvn, så det kan være risikabelt, advarer hun.

– En kort natts søvn er den beste «sovemedisin», så som nevnt er en ordning med annenhver natt kanskje smart.

Har man hatt en dårlig natt, er det lurt å legge seg litt tidligere enn normalt neste kveld, men ikke tre timer tidligere enn normalt. Omtrent 20–30 min tidligere er passe, sier hun.

Hun råder også foreldre til å tenke nøye gjennom behovet for å være oppe hver natt.

– Skjer det noe spesielt, kan man ikke velge det vekk. Men hvis det er snakk om å sjekke, er det viktig å ta nøye vurderinger og avgjørelser angående behovet. Det er jo i utgangspunktet ikke slik at alle med diabetes må måle blodsukker om natten.