Hør de to forskerne snakke om arbeidet sitt på Verdens diabetesdag 14. november. Prisutdelingen foregår i Universitetets aula klokken 18:00. Arrangementet er åpent for alle.

Diabetesforbundets forskningspris ble etablert i 2017 for å hedre fremragende forskningsarbeid samt for å inspirere og motivere til mer diabetesforskning i fremtiden.

  •  Bestill gratis billetter her for å høre prisvinnernes foredrag i Universitetets aula i Oslo.


Kåre Birkeland er vinner av Diabetesforbundets forskningspris

Birkeland blir omtalt av sine kollegaer som en diabetesforsker av høy nasjonal og internasjonal klasse, som er prisen verdig. Han har vært involvert i forskning siden ansettelsen ved Aker universitetssykehus i 1989. Birkelands startet med forskning på diabetes type 2 da det var nærmest ingen aktivitet på dette feltet i Norge. Han har bygget opp forskningsgruppen «Type 2 diabetes og metabolisme» ved Oslo universitetssykehus. Gruppen er i dag det største forskningsmiljøet i Norge innen diabetes type 2. Birkelands bidrag som forsker har vært betydelig innen både diabetes type 2, fedme, insulinresistens og metabolsk syndrom.

─ Hva tenker du om å ha vunnet prisen, Kåre Birkeland?

─ Det er fantastisk å få en slik pris, jeg ble ordentlig glad da jeg fikk høre det. Forskning er lagarbeid og dette er en anerkjennelse til hele vårt forskningsmiljø. Spesielt hyggelig er det jo å få en slik pris fra brukerorganisasjonen – det er for å bedre behandlingen for mennesker med diabetes vi driver forskning. 

─ Hva vil du forske på i tiden fremover? 

─ Akkurat nå har vi to store prosjekter vi konsentrerer mye oppmerksomhet på. Det ene handler om epigenetikk som kan være en viktig mekanisme for å forstå hvordan høyt blodsukker i svangerskapet kan påvirke både mor og barn senere i livet. De andre handler om å forstå mer og bedre behandlingen av diabetes hos innvandrere fra Sør-Asia. 

Prisvinneren sier en av hans hovedoppgaver har vært å rekruttere unge, talentfulle mennesker som ønsker å forske. Gjennom sin karriere har Birkeland veiledet mer enn 15 doktorgradsstipendiater og enda flere masterstudenter. Som teambygger blir han omtalt som en som viser respekt og omtanke for sine medarbeidere.

I 1995 avla han sin doktorgradsavhandling ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. To år senere ble Birkeland kvalifisert som spesialist i indremedisin og endokrinologi. I dag arbeider han som professor i medisin ved Universitetet i Oslo og som overlege ved avdeling for transplantasjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus. I løpet av sitt yrkesliv har han gjort en enestående innsats for å bedre behandlingen av diabetes type 2 og for å forstå sykdommens underliggende mekanismer – en klar vinner av Diabetesforbundets forskningspris.  

Kåre Birkeland tildeles Diabetesforbundets forskningspris på 100.000 kroner som går til hans videre diabetesforskning.

Christine Sommer er vinner av Diabetesforbundets forskningspris for yngre forskere

Sommers nåværende stilling er som postdoktor ved Oslo universitetssykehus. I sin stilling ved sykehuset fortsetter hun arbeidet med svangerskapsdiabetes, et tema hun også skrev sin doktorgradsavhandling på. Sommer undersøkte i sin avhandling etniske forskjeller i mors fedme, sammenhengen med svangerskapsdiabetes og hvordan det påvirker barnas vekt og fettmasse ved fødsel. Som forsker har hun utført banebrytende arbeid på leptinreseptor, og genetiske og epigenetiske risikofaktorer for svangerskapsdiabetes.

Sommer sier hun er stolt og veldig glad over å ha vunnet prisen. Hun har planen klar for videre forskning.

─ Jeg skal utforske hvordan epigenetikk henger sammen med svangerskapsdiabetes. I tillegg til risikofaktorer for diabetes, som overvekt, fysisk aktivitet og kostholdsfaktorer.

─ Hvorfor velger du å forske på svangerskapsdiabetes?

─ Svangerskapsdiabetes er en god modell for diabetes type 2 fordi de i stor grad deler sykdomsmekanismer og genetikk. Spesielt med tanke på epigenetikk er det en fordel at gravide røyker i liten grad og svært sjeldent drikker alkohol.

Kåre Birkeland er mentor for Sommer i hennes forskningsarbeid. Først som hennes hovedveileder på doktorgraden og i senere tid som leder av forskningsprogrammet DIAS hvor Sommer er styringsgruppemedlem.

─ Kåre har inspirert meg, lært meg å bli en god forsker og vært et svært godt forbilde. Jeg prøver å gjøre det samme for mine studenter, sier Sommer.

Sommer har en mastergrad i Mat, ernæring og helse fra Høgskolen i Akershus. Ved siden av postdoktor-prosjektet har Sommer veiledet tre masterstudenter i klinisk ernæring og en master i molekylærbiologi. Hun har publisert 18 vitenskapelige artikler, blant annet i det svært anerkjente tidsskriftet Diabetologia.

Sommer har vist stor formidlingsglede innen forskning, og har skrevet blogger på forskning.no og ekspertsykehuset.no.

Christine Sommer tildeles Diabetesforbundets forskningspris for yngre forskere på 50.000 kroner som går til hennes videre diabetesforskning.

Tildelingskomiteen for Diabetesforbundets forskningspris består av Nordens ledende forskere på sitt felt. Komiteen tar en selvstendig beslutning basert på faglige kriterier.