Diabetesforbundet skal være en åpen, inkluderende organisasjon - hvor alle er velkomne og kan føle seg trygge på våre arrangementer. Basert på faglige råd og den kunnskapen vi har om diabetes og koronaviruset per nå, har vi avgjort at alle fysiske arrangementer i regi av Diabetesforbundet dette året skal holdes digitalt. Dette gjelder alle våre tilbud - både lokalt og nasjonalt.

Siste dagen i april kom myndighetene med informasjon om at fra og med 7. mai åpnes det for arrangementer med opptil 50 deltagere, forutsatt at man ivaretar anbefalinger og retningslinjer for smittevern. Dette gjelder imidlertid ikke personer som har økt risiko for et komplisert sykdomsforløp ved korona. Diabetesforbundet ønsker å ivareta alle med diabetes ved å utvise tålmodighet.

─ Vi skal nå digitalisere Diabetesforbundet, og vi skal tilrettelegge på best mulig måte slik at alle som ønsker kan delta i våre fora. I tillegg vil vi som før fortsette å gi kvalitetssikret informasjon blant annet gjennom vårt medlemsblad Diabetes og i veiledningstjenesten Diabeteslinjen, sier generalsekretær Bjørnar Allgot.

Diabetesforbundets arrangerer flere webinarer fremover. Informasjon vil bli lagt ut på denne nettsiden.

For mer informasjon om våre tilbud - se diabetes.no, les i medlemsbladet Diabetes eller ring vårt sentralbord på telefon: 23 05 18 00. 

For å kunne hjelpe våre medlemmer best mulig, har vi også utvidede åpningstider ved Diabeteslinjen hele sommeren. Se diabetes.no/linjen eller ring: 815 21 948 (åpent hverdager mellom 09:00-18:00).