Trond Geir Jenssen er overlege ved Oslo universitetssykehus og professor ved universitetet i Oslo. Han får Diabetesforbundets forskningspris for sitt mangeårige arbeid innen norsk og internasjonal diabetesforskning.

– Det er veldig gledelig å bli tildelt Diabetesforbundets forskningspris. Det er ikke bare ærefullt for meg som person, men mest av alt en honnør til hele vårt miljø og det langsiktige arbeidet til vår forskningsgruppe som helhet, sier en glad prisvinner.

Les mer om markeringen av Verdens diabetesdag her

Jenssen får blant annet prisen for innsatsen innen forskningsfeltene diabetes og nyresykdom og diabetes etter organtransplantasjoner.

– Vi har interessert oss for hele forløpet fra nyresykommen starter helt frem til den krever nyretransplantasjon eller dialyse, forklarer Jenssen.

– Spesielt har vi ved Rikshospitalet konsentrert oss om transplantasjonsbehandlingen, og også introdusert tilbudet om transplantasjon av bukspyttkjertel, alternativt celleterapi med insulinproduserende celler, til personer med diabetes type 1 og spesielt vanskelig regulering av blodsukkeret.

Sitat

Forskning er teamwork, og ikke enkeltmanns-prestasjoner.

Trond Geir Jenssen

Veileder studenter

Juryen trekker også frem Jenssens rolle som veileder for masterstudenter og stipendiater.

– Forskning er teamwork, og ikke enkeltmanns-prestasjoner. Noe av det viktigste i forskningen er ikke bare å produsere forskningsartikler, men også å rekruttere og utdanne nye lovende forskere som kan drive arbeidet videre, sier Jenssen.

– Min egen veileder sa til meg på 1980-tallet at noe av det viktigste i forskningen var å sørge for at unge talentfulle leger og forskere «kunne bære lykten videre». Det synes jeg var godt sagt. Å se unge kolleger vokse fram som selvstendige og flinke forskere er noe av det mest givende vi gjør, sier Trond Geir Jenssen.

Pris til forsker under 45

Siden 2018 har Diabetesforbundet også delt ut en pris for yngre forskere under 45 år, for å stimulere til rekruttering til forskning på diabetes. I år er denne støttet av Boehringer Ingelheim og Novo Nordisk.

Årets vinner av prisen til en yngre forsker er Line Wisting.

– Prisen er en veldig hyggelig overraskelse og en god motivasjons-boost for videre forskning, sier Wisting, som har en doktorgrad innen helsepsykologi. Til daglig har hun en postdoc forskerstilling ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) ved klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo Universitetssykehus.

Forsker på diabetes og psykisk helse

Wisting synes det er svært gledelig at forskningsprisen setter søkelys på diabetes og psykisk helse.

– Det er veldig fint at helsepsykologi og diabetespsykologi kan bli løftet litt frem og opp, siden både forskning og samtaler med personer med diabetes tyder på at psykologiske aspekter spiller en stor rolle i egenbehandling og mestring i hverdagen med diabetes. Dette ser man også innen andre medisinske felt, så jeg tror vi kan ha litt å hente på å trekke helsepsykologien inn i forståelsen og behandlingen av kroniske sykdommer, sier Wisting.

Sitat

Prisen er en veldig hyggelig overraskelse og en god motivasjons-boost for videre forskning.

Line Wisting

Hun har viet mye av forskningen sin til spiseforstyrrelser og psykologiske aspekter innen diabetes.

For øyeblikket jobber hun med Body Project – en gruppebasert workshop som har som mål å forebygge spiseforstyrrelser. Deltagerne er unge kvinner i alderen 16-35 år, med diabetes type 1.

– Gruppene diskuterer kroppsidealer og kroppsbilde, og hvordan man kan jobbe for å motstå det kroppspresset mange opplever i samfunnet vårt, sier Wisting.

Body Project er et mye brukt gruppeprogram internasjonalt som har vist seg å kunne forebygge senere utvikling av spiseforstyrrelser blant unge kvinner.

– Det har aldri vært utprøvd i Norge og aldri noensinne blant unge kvinner med diabetes type 1, sier Wisting.

Line Wisting og Trond Geir Jenssen mottar prisene på Verdens diabetesdag 14. november. På grunn av korona, vil dette arrangementet i år bli digitalt.