Folkehelseinstituttet (FHI) har bestilt 400.000 flere influensavaksiner enn vanlig før denne sesongen. De skal ha hele 1,2 millioner vaksiner til rådighet, og de aller fleste skal være på plass i oktober.

Årsaken til økningen er todelt. Stadig flere tar influensavaksinen hvert år, ikke minst de som tilhører én eller flere risikogrupper. På toppen kommer covid-19. Helsemyndighetene ønsker at færrest mulig skal få disse to virussykdommene.

Jo flere syke, desto mer øker risikoen for at flere får alvorlige komplikasjoner. Mange syke legger en ekstra belastning på helsevesenet. Usikkerhet er en annen viktig faktor. Symptomene for covid-19 og influensa er like. «Det er ikke mulig å skille kliniske tegn», skriver FHI på sine nettsider.

Risikogrupper

Personer med diabetes er som kjent innenfor risikogruppene for både influensa og covid-19 (se ramme i bunnen av artikkelen).

Influensavaksinen er effektiv bare mot influensaviruset og beskytter ikke mot covid-19. Likevel er det mange gode grunner til å vaksinere seg, skriver FHI. Vaksinering er viktig for å:

 • Unngå alvorlig influensasykdom.
 • Redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19
 • Forebygge at viktig helsepersonell blir syke på grunn av influensa,
 • Minke risikoen for at en influensaepidemi ytterligere forverrer situasjonen i en helsetjeneste som kan være overbelastet av covid-19.

FHI ønsker at flere tar vaksinen i år. Derfor senkes terskelen for å ta den. Kommunene oppfordres til å legge til rette for god tilgang og så lav pris som mulig, slik at flest mulig har råd til å la seg vaksinere. 

Kontakt legen for vaksine

Ønsker du å få tatt influensavaksinen, men har ikke avtale med fastlegen din, ta kontakt! Et alternativ er apotekene, der det i høst legges opp til at apotekteknikere kan sette vaksinen når den er rekvirert av farmasøyt.

Vaksinen koster 50 kroner – men er gratis hvis du allerede frikort – hos fastleger som har avtale med kommunen. Dette gjelder personer i risikogrupper. På apotek må du betale et høyere beløp. 

Ber folk vaksinere seg før jul

Foreløpig er det for tidlig å si nøyaktig hvilket influensavirus som kommer til å sirkulere kommende sesong. Sikrere er tidspunktet for influensasesongen.

De siste årene har utbruddet startet rundt juletider, ifølge FHI. Toppen kommer vanligvis ved nyttår eller rundt vinterferien.

– Det er derfor svært viktig at så mange som mulig er vaksinert før jul. Samtidig må vi unngå at vaksineringen starter for tidlig, fordi immuniteten etter influensavaksine reduseres gradvis og vanligvis ikke varer mer enn seks måneder, især hos eldre, skriver FHI på sine nettsider.

FHI tror denne influensasesongen blir lik tidligere sesonger, skjønt det kan bli noe mindre smitte i befolkningen dersom Norge gjeninnfører strengere smitteverntiltak lik de vi hadde i mars.

De mest sårbare får egen vaksine

1,1 millioner tradisjonelle influensavaksiner skal brukes på helsepersonell og de fleste i risikogruppene i perioden oktober–desember. De eldste og mest sårbare får en egen vaksine, en forsterket vaksine kalt Fluad.

Her er det bestilt 100.000 doser. Disse skal gis i prioritert rekkefølge når de kommer i november–desember til:

• de som bor på sykehjem eller i omsorgsbolig, eldre enn 65 år 
• personer på venteliste til slik plass 
• hjemmeboende eldre enn 80 år med omfattende hjelpebehov

Disse bør ta influensavaksine

 • alle fra fylte 65 år
 • beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • gravide etter 12. svangerskapsuke, i andre og tredje trimester. Gravide i første trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og diabetes type 2.
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade.
  • nedsatt immunforsvar.
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40).
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa.

Kilde: helsenorge.no

 

Ber kommuner og fastleger være forsiktige

Med dagens smittesituasjon er det viktig med ekstra tiltak under massevaksinering, understeker FHI:

• Kommunene må planlegge flere alternative vaksinasjonssteder. Vaksinering må møte gjeldende begrensninger for antall og avstand.

• Fastlegene bør vaksinere risikopasientene når de er inne for vanlige konsultasjoner for å redusere ekstra besøk på fastlegekontorene.

• Fastlegene bør vurdere innkalling eller timebestilling for vaksinering framfor drop-in.

• Planlegginen bør være god med tanke på smitteverntiltak som håndvask/hånddesinfeksjon og eventuelt smittevernutstyr.

• Hvis mange vaksineres på samme sted til samme tid, gjelder generelle råd for gjennomføring i henhold til råd for arrangementer, samlinger og aktiviteter – inkludert utdeling av munnbind.