Vaksineringen av folk i Østlands-området kan starte allerede fra 28. desember. Da får Norge 9750 doser, som er nok til å vaksinere snaut 5000 personer. Vaksinen må settes to ganger.

I bunnen av saken kan du se hvordan vaksineringen er planlagt prioritert.

Østlands-området først

De første vaksinene går til Oslo, Stange, Hamar, Ringsaker, Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler. De første som blir vaksinert er personer på sykehjem. Det opplyste Folkehelseinstituttet (FHI) på en pressekonferanse 22. desember.

Årsaken til at disse kommunene er valgt, er praktiske hensyn.

– Nå hadde vi de dosene vi hadde, så vi måtte ta et visst utvalg. Dette er en blanding av hva som er praktisk gjennomførbart og passe størrelse av de dosene vi har tilgjengelig så tidlig, sier overlege Are Stuwitz Berg i FHI til NRK nyheter.

Se Oslos vaksineprioritering i bunnen av saken.

Den første vaksineleveransen kommer til landene tilknyttet EU/EØS om få dager. Utsendelsen på 9750 doser er symbolsk, og alle land får samme antall. Det vil si at sammenlignet med Tyskland med 83 millioner innbyggere, vil Norge få langt flere doser i forhold til antall innbyggere.

De neste utsendingene i januar vil skje etter innbyggertall. Fra januar vil Norge få 30.000–40.000 doser ukentlig. Dette innebærer at Norge får én prosent av det som produseres, sier Sveriges vaksinekoordinator Richard Bergström til VG. Han har også ansvar for leveransene til Norge via EU.

Hvordan foregår vaksineringen?

Planen til myndighetene er at fastlegene skal få ansvar for å sørge for at pasientene blir vaksinert. Det betyr at du med diabetes ikke selv må oppsøke fastlegen for å bli vurdert for vaksine. Fastlegene skal derimot identifisere personer som bør få tilbud om vaksine først, og gi dem tilbud om vaksine.

For at fastlegene skal få et slikt ansvar, må nasjonalt vaksinasjonsprogram midlertidig endres. Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått en slik endring, og forslaget er under behandling.

Alle kommuner vil få detaljerte råd fra FHI om hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Regjeringen har også besluttet at vaksinen skal være gratis.

Hva med bivirkninger?

Legemiddelverket vil sammen med FHI overvåke nøye om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er mye kunnskap om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos voksne, men sannsynligvis mindre om bivirkninger hos barn, eldre og gravide. Det anbefales per i dag ikke at barn under 18 år vaksineres i første omgang.

Du kan lese mer om legemiddelverkets bivirkningsovervåking av koronavaksiner her

 

Slik prioriteres grupper for vaksinering

FHI har kommet med en anbefalt prioritering, som er blitt litt endret underveis. Før jul ble organtransplanterte, personer med immunsvikt, kronisk nyresykdom og andre alvorlige tilstander flyttet opp til høyere prioritet. Før nyttår ble det klart at enkelte som jobber innen helse skal prioriteres sammen med de eldste.

Prioriteringsrekkefølge, FHI

1 Beboere i sykehjem
2 Alder 85 år og eldre
3 Alder 75–84 år
4

Alder 65–74 år

personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
5

Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene: 

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma) 
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
6 Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand som i punkt 5
7 Alder 18–44 år med underliggende sykdom/tilstand som i punkt 5
8 Alder 55–64 år
9 Alder 45–54 år

 

Prioriteringsrekkefølge, Oslo

Oslo kommune melder at de forholder seg til de enhver tid gjeldende prioriteringene som er vedtatt av nasjonale myndigheter. For øvrig planlegger de vaksineringen i fire trinn:

 • I første trinn skal Oslos 4100 beboerne ved sykehjem vaksineres.
 • I andre trinn vil de eldre over 65 år bli vaksinert, en gruppe som utgjør rundt 80.000 innbyggere.
 • I tredje trinn vil innbyggere i alderen 18-64 med risiko for alvorlig sykdom og død få tilbud om vaksine.
 • Resten av innbyggerne over 18 år vil stå igjen til vaksinering i siste fase. Dette vil trolig være aktuelt tidligst nærmere sommeren 2021.