Nye tall fra Norge bekrefter tendensen som er rapportert fra andre land i verden: Barn blir i mindre grad smittet og alvorlig syke av koronaviruset.

Det kommer fram i en artikkel publisert i Tidsskrift for den norske legeforening. Tallene er analysert av leger og forskere fra norske universitetssykehus, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

I tillegg bekrefter studien at barn med diabetes ikke er mer utsatt for verken smitte eller alvorlig sykdom enn barn uten diabetes. Forskerne undersøkte spesielt om barn med underliggende tilstander var mer utsatt.

Fakta om smitte blant barn og ungdom i Norge

 • Forskerne sjekket 8125 personer som hadde fått påvist viruset i tiden 1. mars til 13. mai.
 • 493 av disse var i alderen 0 itil 19 år. Det utgjør 6,1 prosent av de smittede.
 • 115 av disse var under 10 år. Det utgjør 1,4 prosent av de smittede.
 • 14 barn/ungdommer ble lagt inn på sykehus. 3 av de 14 hadde underliggende sykdommer.
 • De 14 innlagte barna/ungdommene utgjør 3 prosent av de smittede barna/ungdommene.
 • Antallet innlagte barn/ungdommer utgjør 1,3 prosent av alle som ble innlagt på sykehus i Norge.
 • Ingen under 20 år døde.

Én gruppe skilte seg ut

Forskerne definerte sju ulike grupper med underliggende tilstander som kunne gjøre dem mer utsatt. Så sjekket de hvor mange unge i disse gruppene som var smittet med korona.

De oppdaget at dette gjaldt 41 av de 493 smittede. Det er litt flere enn blant barn/unge uten underliggende tilstander. Men årsaken er at barn og ungdom med sykdommer i muskel- og nervesystemet var overrepresentert i gruppen med påvist smitte. Flere med påvist smitte betyr ikke nødendigvis at det totalt er flere smittede, påpeker studien. Større testkapasitet og lavere terskel for å teste, kan være årsaken til at flere i denne gruppen fikk påvist smitte. 

Ikke mer smitte blant barn med diabetes

Barn med andre underliggende tilstander skilte seg ikke ut med økt forekomst av smitte. Det gjaldt:

 • diabetes
 • astma
 • kromosomavvik
 • kronisk hjertesykdom
 • kronisk lungesykdom
 • revmatologisk sykdom
 • inflammatorisk tarmsykdom
 • redusert immunitet på grunn av kreft, organtransplantasjon eller primær immunsvikt (ingen i denne gruppen hadde fått påvist viruset)

Legene påpeker samtidig at tallgrunnlaget er lite. Derfor kan de ikke være sikre på eventuelle forskjeller i gruppene. I USA har kroniske sykdommer dominert hos innlagte barn. Her hadde 8 av 10 sykehusinnlagte barn underliggende kronisk sykdom.