– Dette er nye og veldig interessante opplysninger, sier overlege Trond Geir Jenssen ved Oslo universitetssykehus. Han er Diabetesforbundets medisinske rådgiver.

Han har vurdert den nye studien fra britiske National Health Service (NHS) . Studien viser at personer med diabetes type 1 har størst risiko for å dø dersom de blir syke med korona, sammenlignet med personer med type 2 og personer uten diabetes.

Jenssen har også kommentert tallene i en artikkel i Dagbladet (plussartikkel). 

Høyest risiko for type 1

Studien viser at 365 personer med diabetes type 1 døde i Storbritannia i tiden 1. mars til 11. mai. 

– Det totale antallet er jo veldig lite, men den relative risikoen blir høy når man sammenligner tallet med hvor mange som har diagnosen type 1 i Storbritannia, poengterer Jenssen.

NHS har undersøkt til sammen 61.414.470 briter, nesten hele befolkningen. Blant dem var det 23.804 dødsfall. Blant de døde hadde 7466 personer diabetes type 2, mens 365 altså hadde type 1. 

Med slike tall er det 3,5 ganger større risiko for å dø av korona dersom du har type1. Det er sammenlignet med personer uten diabetes. De med type 2 har omtrent dobbelt så stor risiko for å dø (2,03 ganger større risiko)

– Risikoen er høyere, ja. Men som i tidligere statistikker, ser vi at det er de eldre som er utsatt. Ingen med diabetes type 1 yngre enn 50 år var rapportert død. Det er kombinasjonen alder og diabetes som slår mest ut, ikke diabetes i seg selv. Dette er også tilfellet med diabetes type 2, sier Jenssen. 

NHS-tallene viser klart flere dødsfall blant personer med type 2. Det er ikke overraskende, med tanke på at langt flere har diagnosen type 2. 

Stort press på Storbritannia

Trond Geir Jenssen er usikker på om tallene er overførbare til norske forhold, og undrer seg over årsaken til den relative høyere risikoen for dem med type 1:

– Kan det være slik at helsevesenet ikke har hatt kapasitet til å ta skikkelig hånd om diabetes-pasientene når de ble lagt inn? Har blodsukrene vært uvanlige høye? Har det vært uvanlig mange ketoacidoser? Var det mange bakterielle infeksjoner i tillegg til covid-19, noe som er en risiko hos personer med høye blodsukker? Rapporten bekrefter dessuten at fedme var en viktig risikofaktor for alvorlig forløp, tilsvarende tidligere data fra USA og Frankrike.

Storbritannia har hatt et uvanlig høyt smittetrykk og har hatt et sterkt belastet helsevesen. De har per 27. mai flest døde av alle land i Europa regnet i absolutt antall: 37.048.

Antall døde per million innbyggere er nå 546 i Storbritannia, 409 i Sverige og 43 i Norge.

– Tallene må også ses i sammenheng med at Storbritannias helsevesen er ganske overkjørt, med mange innleggelser og fulle sykehus. Vi har ikke samme situasjon i Norge, og her vil vi kanskje se en helt annen prosentandel. Tall fra ett land er ikke nødvendigvis gjeldende i et annet i denne pandemien. Erfaringene avhenger av flere forhold, ikke minst av hvordan helsevesenet makter å takle bølgen, sier Jenssen.

 

Venter på norske tall

Studien fra NHS avventer fortsatt godkjenning via fagfellevurdering (peer-review) og er ennå ikke publisert i et medisinsk tidsskrift.

– Når den er det, får vi se bakgrunnsdata. Uoffisielle rapporter fra vårt naboland Sverige tyder på at det der er diabetes type 2 som dominerer i sykehusinnleggelser, men vi har ikke publiserte data derfra, påpeker Jenssen.

Les mer om type 2 og korona i denne artikkelen

Han mener vi kan lære langt mer når det blir publisert bakgrunnsdata og statistiske analyser fra NHS-undersøkelsen.

– Men det betyr også at vi så snart som mulig bør få tilsvarende opplysninger for norske pasienter, selv om tallene er små. Det er Folkehelseinstituttet som har oversikt over disse, sier Jenssen.