– Det er veldig stort for oss som team å få denne prisen. Vi har arbeidet oss sakte oppover og framover ved å endre rutiner og gjort systemendringer som har gitt varige resultater for pasientene. Vi har motiverte medarbeidere som står på for barn og ungdom med diabetes, sier overlege Heiko Bratke til helse-fonna.no, etter at teamet nylig ble overrasket med pris og blomster i et møte med direktøren i Helse Vest, Inger Cathrine Bryne.

Gode resultater

Bryne sier blant annet dette om begrunnelsen for prisen:

– Avdelingen har testet ut og implementert flere forskjellige tiltak for opplæring av barn og ungdom – og for å sikre høyest mulig faglig standard i behandlingen. Dette inkluderer informasjons- og opplæringsverktøy, filmer – som også er tatt i bruk i flere barneavdelinger i landet, internundervisning, oppdatert kunnskap om diabetesutstyr og regelmessige diabetes-teammøter. Det er innført en mer strukturert og individuelt tilpasset poliklinisk oppfølging.

Barneavdelingen i Haugesund er med i et nasjonalt kvalitetsforbedringsprosjekt i samarbeid med Barnediabetesregisteret, og de siste fire årene har den dessuten vært medlem i det internasjonale diabetesregisteret SWEET, foreløpig som eneste norske. Der er resultatene i Helse Fonna på 5. plass blant 101 avdelinger fra hele verden.

Pasientene gjør jobben

– Det er pasientene som gjør jobben, understreker Heiko Bratke overfor helse-fonna.no.

– Vi hjelper dem gang og bidrar til at pasienten og familien kan innarbeide gode rutiner for kosthold, og for gode rutiner med å vurdere glukosenivået regelmessig. Det har vært en stor utvikling på dette området.

Kvalitetsprisen i Helse Vest er på 100.000 kroner, og overlegen ønsker å bruke pengene på å sende flere fra teamet på fagkonferanser for oppdatering og utvidet kontaktflate.

«Ble best i Norge med «latterlig enkle» grep» –  I denne artikkelen fra Dagens medisin kan du lese mer om hvordan Haugesund sjukehus jobber med diabetes hos barn og ungdom