– Det er spesielt viktig at kvinner med diabetes får god prevensjonsveiledning, fastslår Agnethe Lund, gynekolog ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus.

image46j3.png
 Agnethe Lund

Det kan ikke understrekes for ofte: Kvinner med diabetes bør planlegge sine svangerskap. Blodsukkeret skal helst være godt regulert fordi graviditet hos kvinner med diabetes medfører risiko for både kvinnen og fosteret.

Da er det viktig med trygg prevensjon. I dag finnes et stort utvalg ulike prevensjonsmidler for kvinner. Det enkleste er kanskje å ty til det trygge, det velkjente eller det som «alle andre» bruker. Men når det gjelder p-piller, minipiller, p-stav, p-sprøyte, hormonspiral og andre prevensjonsmidler, finnes ingen løsning som passer for alle.

Ingen pille påvirker alle likt. Noen kvinner får plagsomme blødninger av minipiller og p-sprøyter, andre ikke. Noen kvinner tar pillen sin til et bestemt klokkeslett hver morgen, andre glemmer pillen titt og ofte. Noen kvinner opplever at p-piller påvirker blodsukkeret negativt, andre synes p-pillen gjør blodsukkeret mer stabilt. Noen har en lege som vet at hormonspiral fungerer utmerket også for unge kvinner som ikke har vært gravide, andre ikke.

− Målet er at kvinner med diabetes skal ende opp med et prevensjonsmiddel som de kan bruke over lang tid uten for store bivirkninger. Individuelle løsninger er nøkkelen. Man kan og bør forsøke ulike alternativer til man finner noe som passer. Dette krever god oppfølging og rådgivning, sier Lund.

Hormoner påvirker insulin

Vi vet at det er en sammenheng mellom insulin og kjønnshormoner, forteller endokrinolog Elinor Vogt, overlege ved Haukeland universitetssjukehus og stipendiat ved Universitetet i Bergen.

Blant annet har kvinner med polycystisk ovariesyndrom (PCOS) økt risiko for å utvikle diabetes, og det er høyere forekomst av PCOS hos kvinner med diabetes type 1 og 2 enn hos kvinner uten diabetes.

Det er også velkjent at gravide kvinner med diabetes trenger høyere doser insulin i siste halvdel av svangerskapet når nivåene av kvinnelige kjønnshormoner er høyest. Dette gjelder også kvinner som i utgangspunktet er friske, og som utvikler svangerskapsdiabetes i takt med at kroppens østrogenproduksjon når nye høyder.

Derfor er det naturlig å tenke seg at hormonbaserte prevensjonsmidler kan påvirke kvinners blodsukker.

imageqyd48.png
Elinor Vogt.

− Hos friske kvinner uten diabetes er det vist i studier at p-piller kan påvirke blodsukkeret noe. Kvinnene får også en lett økning i insulinproduksjon. Men hos friske er endringene i blodsukkeret så små at det ikke har noen konsekvenser for helsen, forklarer Vogt.

Trygt å bruke

Når det gjelder om og hvordan p-piller kan påvirke blodsukkeret hos kvinner med diabetes, gir forskning ingen sikre svar. Det er vanskelig å trekke konklusjoner fordi ulike studier har undersøkt p-piller med ulike kombinasjoner av hormoner og ulike doser og typer østrogen. Det man kan se fra forskning, er at p-piller med høye doser østrogen har større potensial til å påvirke blodsukkeret enn lavdose kombinasjonspiller, det vil si preparater som inneholder 35 mikrogram eller mindre østrogen. Det er sistnevnte lavdosepiller de fleste kvinner i Norge bruker.

Vogt understreker at det kan være individuelle variasjoner i følsomhet for hormonelle endringer når det gjelder effekt på blodsukker, spesielt i en oppstartsfase.

− Hovedbudskapet er at hormonelle prevensjonsmidler er trygt å bruke for både friske kvinner og kvinner med diabetes type 1 og 2 uten komplikasjoner, oppsummerer Vogt.

Budskapet er et annet for kvinner som har komplikasjoner av sin diabetes. Kvinner som røyker eller har høyt blodtrykk, høyt kolesterol, hjerte-kar-sykdom eller har hatt blodpropp, må få en grundig individuell vurdering før p-piller forskrives.

Anbefaler hormonspiral

Enkelte kvinner vil uansett oppleve at p-piller påvirker blodsukkeret. Da anbefaler både endokrinologen og gynekologen hormonspiral.

− Det er mindre sannsynlig at progesteronet i hormonspiralen vil påvirke blodsukkeret enn preparater med østrogen, sier endokrinolog Vogt.

Gynekolog Lund mener hormonspiral er den «mest elegante» prevensjonen vi har.

− Hormonspiral virker lokalt, har meget god prevensjonseffekt, og de fleste kvinner blir blødningsfrie. Hormonspiral er et godt valg hvis man ønsker å unngå systemisk hormonbehandling i tablettform, sier Lund.

Hun minner om at hormonspiral nå finnes i ulike størrelser, slik at spiralene også er velegnet for unge kvinner og kvinner som ikke har vært gravide. Og i motsetning til p-piller kan spiral som hovedregel også brukes av kvinner som har komplikasjoner av diabetes.

− Hormonspiral er et veldig godt alternativ for alle kvinner, og kanskje særlig for kvinner med diabetes. Hormonspiralen virker i mange år og gir god mulighet til å planlegge en graviditet, sier Agnethe Lund.

Likte du dette? Les mer!

Denne artikkelen sto på trykk i Diabetesfag 03/20. Fagbladet sendes ut fire ganger i året til helsepersonell som er medlemmer i Diabetesforbundet.

Ikke helsepersonell? Som ordinært medlem, mottar du bladet Diabetes i posten seks ganger i året.