En kvinne på 64 år kontakter Diabeteslinjen. Hun har ennå ikke fått tilbud om vaksine, selv om kommunen er i gang med å vaksinere gruppe 5, alder 55-64 år med underliggende kronisk sykdom. Kvinnen får beskjed om at diabetesen hennes er for velregulert til at hun kan få vaksinen nå.

En mann med diabetes tar kontakt. Han tilhører gruppe 6, alder 45-54 år med underliggende kronisk sykdom. Mannen har fått beskjed av legen sin om at han ikke skal prioriteres for vaksine fordi diabetesen hans er for godt regulert. Legen sier at personer med lavere langtidsblodsukker (HbA1c) enn 58, ikke er prioritert.

Dette er to av en håndfull henvendelser til rådgivningstjenesten Diabeteslinjen de siste ukene, der alle har fått omtrent samme beskjed: Du har for god blodsukkerkontroll til at du er i risikosonen. Derfor er du ikke prioritert for å få vaksine før andre i din aldersgruppe.

Har du opplevd ikke å bli prioritert slik du skal? Meld gjerne fra til Diabeteslinjen

Feil, ifølge Folkehelseinstituttet

Men Folkehelseinstituttet (FHI) har ingen føringer om sykdomskontroll eller nivå på HbA1c i sine retningslinjer for prioritering av vaksinene. 

Etter at Diabetesforbundet tok kontakt om denne saken, går de ut med en presisering i et informasjonbrev

Alle personer med diabetes som er 18 år og eldre, prioriteres for vaksinasjon i gruppen for underliggende tilstander med moderat risiko (prioriteringsgruppe 5, 6 & 7). Dårlig blodsukkerkontroll er en risikofaktor for alvorlig forløp, men også diabetespasienter med velregulert blodsukker skal prioriteres for vaksinasjon.
Personer med svangerskapsdiabetes følger råd for gravide.

– Vi sender ut et brev til alle kommuner med denne presiseringen, sier Hanne Løvdahl Gulseth, fagdirektør ved FHI.

Saken ble diskutert i Medisinsk fagråd i Diabetesforbundet denne uken, og Gulseth forteller at legene i rådet var ukjent med at personer med diabetes ikke var blitt prioritert slik de skulle. Hun tror derfor ikke det dreier seg om mange tilfeller.

– Over 70 prosent av alle voksne pasienter med diabetes er allerede vaksinert. Inntrykket fra legene i rådet var også at leger følger FHIs sine retningslinjer, og at de fleste personer med diabetes vil ta vaksinen. I ukene framover er det personer med underliggende risiko, inkludert diabetes, som skal skal få vaksinen. Derfor er denne presiseringen viktig slik at vi når alle personer med diabetes.

En misforståelse?

Misforståelsen kan stamme fra et dokument hos Legeforeningen – en rapport med anbefalinger og tips om hvordan legene skal sortere ut risikopasienter.

Her står det: «Diabetes. FHI setter en grense på HbA1c = 58. De som er over defineres som risikopasienter.»

Men et slikt skille skal ikke gjøres, påpeker Gulseth. Hun forteller at arbeidsgruppen som arbeidet med uttrekk av risikogrupper, i en tidlig fase av vaksineplanleggingen diskuterte et mulig skille ved HbA1c på 58 mmol/mol, men at dette aldri ble vedtatt gjennomført.

– Ja, vi vet at risikoen for alvorlig forløp av covid-19 er høyere ved dårligere regulert diabetes, men alle diabetespasienter, uavhengig av blodsukkerkontroll, skal prioriteres for vaksinen, sier Gulseth.

FHI informerer nå om dette til kommunene og Statsforvalterne.

Slik prioriteres diabetes i vaksinekøen

  • Diabetes gir ingen vaksineprioritering i de eldre aldersgruppene fra 65 år og oppover. 
  • Diabetes er derimot blant sykdommene som skal gi prioritering hvis du er 64 år eller yngre:
    • gruppe 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
    • gruppe 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
    • gruppe 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
  • Alle voksne med diabetes skal med andre ord få tilbud om vaksine før personer i gruppe 8, som er personer i alderen 55-64 år uten underliggende sykdommer/tilstander.

Alle kommuner har en oversikt på nettsidene sine over hvor langt de er kommet i vaksineringen. Der kan du sjekke når din gruppe forventes vaksinert.