Diabetessykepleier Elisabeth Jacobsen
ved Norsk diabetessenter

 

Mange har fått en lettere hverdag med en kontinuerlig vevsglukosemåler (CGM) – populært bare kalt sensor. De vanligste modellene, FreeStyle Libre og Dexcom G6, lar deg måle blodsukkeret gjennom dagen med en mottager eller app på telefonen.

Men flere opplever trøbbel med disse sensorene, problemer som også kan dukke opp for dem som bruker pumpe med sensor.

Vi har fått hjelp fra diabetessykepleier Elisabeth Jacobsen ved Norsk diabetessenter til å svare på spørsmål om vanlige problemer:

 


Jeg får feil målinger det første døgnet etter at jeg har satt på ny sensor

– Det er vanlig at sensorer har litt dårligere nøyaktighet første døgn. Sensoren, som ligger i fettvevet, trenger litt tid på å «godgjøre» seg. For noen hjelper det å sette på sensoren et døgn før bytte, og unngå å aktivere den før den gamle går ut. Da ligger den i underhuden en tid før du skal ta den i bruk. Uansett er det lurt å ikke stole blindt på sensoren. Lytt til kroppen din. Er du usikker på om målingene til CGM-en stemmer, bør du måle blodsukker for å sjekke, råder diabetessykepleier Elisabeth Jacobsen.

Hun forteller at veldig mye av det folk reagerer på av feilmålinger, handler om at sensoren måler i vevsvæske og ikke i blodet, slik som ved tradisjonell blodsukkermåling. Endringer i glukosenivåene skjer tregere i vevsvæske enn i blod, og det er derfor en forsinkelse på verdiene som vises. Dette gjelder alle CGM-er. Det er særlig ved raske endringer i glukoseverdi at du kan se forskjeller i blodsukker og sensorverdi. Du bør derfor ikke sammenligne disse verdiene med mindre blodsukkeret er stabilt.

– Selv om blodsukkerverdi og sensor ikke alltid er like, så gir sensoren deg viktig tilleggsinformasjon om retning, fall- og stigningshastighet. Når du bruker både verdi, retning og hastighet, er det som regel et bedre utgangspunkt for beslutninger enn en enkeltstående blodsukkermåling, sier Jacobsen.


Sensoren vil ikke virke, og jeg må kaste den

Når slike feil oppstår, er det viktig at brukerne tar seg bryderiet med å reklamere, oppfordrer Jacobsen. Opplever du dette, bør du ta vare på serienummeret og ta kontakt med brukerservice hos leverandøren av sensoren eller pumpen.

– Da kan de gjøre feilsøkinger. De kan finne ut om det dreier seg om brukerfeil som de bør informere om. Ikke minst kan de finne ut av om det kan være noe galt med et helt et parti av sensorer, sier Jacobsen.

Men mange lar være å melde fra.

– Flere synes nok det er slitsomt å måtte ringe leverandøren. Men husk at det er i alles interesse at leverandøren får tilbakemeldinger når ting ikke fungerer. Da kan de jobbe med å forbedre produktene, sier Jacobsen.

En annen følge av at folk ikke rapporterer, er overforbruk. Skal du rapportere inn feilen som en reklamasjon til Behandlingshjelpemidler (BHM), må leverandøren bekrefte overfor BHM at det er noe galt med sensoren. Men reklamerer du ikke, kan du jo likevel be om flere sensorer. Da framstår det som om vi bruker flere sensorer enn vi faktisk gjør.

– Overforbruk er et problem, og jeg har vært borti tilfeller der folk har et så stort overforbruk at de til slutt får beskjed om at de ikke får mer forbruksmateriell på en stund, sier Jacobsen.


Sensoren faller av før den skal byttes

Hvis sensoren faller av, kan det være fordi limet ikke virker godt nok. Også dette er det viktig at du melder inn som en feil til leverandøren dersom det skjer før det skal.

– For eksempel skal sensoren til en FreeStyle Libre sitte på i 14 dager, så hvis den løsner før det, er det grunnlag for reklamasjon, forklarer diabetessykepleier Elisabeth Jacobsen.

Hun forklarer at det er store individuelle forskjeller i hvordan limet virker på huden til mennesker. Men det er en del du kan gjøre for selv å sørge for at sensoren sitter så godt som mulig:

– Pass på at huden er ren og tørr før du setter på sensoren. Det finnes også produkter du kan bruke før du setter den på. Cavilon barrierefilm kan gjøre at sensor sitter bedre på huden, og blir utlevert fra BHM. Skin-Prep, som du får kjøpt i nettbutikk, kan sørge for at limet fester bedre. Dexcom har en egen overteip kalt Dexcom Overpatch, disse kan du også få gjennom BHM. Noen bruker kinesiologitape over sensoren.

Det er viktig å ikke overgå anbefalinger for svømming og bading, sier Jacobsen.

– Sensoren er i utgangspunktet ikke godkjent for bading i mer enn en halvtime av gangen. Du kan beskytte sensoren med Tegaderm filmbandasje, men noen ganger løsner det likevel. Også hvis du er veldig aktiv og svetter mye, kan du få problemer med festet. Prøv parfymefri antiperspirant på huden. Men husk at det må tørke helt før du setter på sensoren.

Huden min blir irritert der sensoren sitter

Det finnes produkter som kan beskytte mot hudirritasjon. Cavilion og Silesse er eksempler på produkter som du kan brukes under sensoren. Du får kjøpt dette på apotek, og noen BHM kan levere ut disse sammen med forbruksmateriell til sensor. 

– Noen setter også sensoren utenpå en gjennomsiktig film. Du kan prøve Tegaderm, eller Opsite, som du får på apotek, tipser Jacobsen. – Er det ikke tilstrekkelig med barrierefilm, kan du bruke et gjennomsiktig plaster under sensoren. Det anbefales at man klipper hull til selve sensoren. Tegaderm og Opsite kan også bestilles gjennom BHM. I særlige vanskelige tilfeller kan du forsøke med hydrocolloid-plaster, for eksempel Duoderm, under sensoren. 

Hun understreker også at det er viktig å bruke begge armer og variere på stedet du setter sensoren – og å pleie huden.

– Når du hele tiden bruker plaster som du så drar av, blir det naturlig nok en belastning for huden. Det aller viktigste er å forebygge hudproblemer. Smør regelmessig med en fuktighetskrem. Hvis sensoren sitter veldig godt på, bruk gjerne en mild plasterfjernende spray for å unngå å skade huden, for eksempel Niltac. Ikke sett sensoren på huden hvis den er irritert eller du har et lite sår eller eksem på huden.

For noen hjelper ikke produkter og smøring. Noen har kanskje allergiske reaksjoner på enkelte limtyper.

– Det er store individuelle forskjeller på hva huden reagerer på, men det er viktig at du tar kontakt med diabetessykepleier eller lege hvis du får hudproblemer.


Jeg får rare målinger uten at jeg helt skjønner hvorfor

– Er du ny sensorbruker, kan du bli overrasket over hvor store svingninger du har i blodsukkeret. Det er fordi du nå, for første gang, ser alle blodsukkerstigninger og -fall. Et godt råd er derfor å være forsiktig med å gjøre store endringer i insulinbehandlingen til å begynne med, råder Elisabeth Jacobsen.

Mange blir fristet til å korrigere høye blodsukkerverdier på et litt for tidlig tidspunkt, forklarer hun. Dermed ender de opp med å få føling og svingende blodsukker.

– Vær derfor litt avventende med å korrigere høye verdier, og husk at forsinkelsen gjør at det noen ganger tar litt tid før et lavt blodsukker blir normalt på sensoren, sier Jacobsen.

Hun gir flere eksempler på ting som ikke alle vet at kan påvirke verdiene:

Medisiner: Mange vet nok ikke at de kan få avvikende glukoseverdier for FreeStyle Libre hvis de tar medisiner som inneholder acetylsalisylsyre eller tar store doser C-vitamin. Aspirin og Albyl er vanlige medisiner med virkestoffet acetylsalisylsyre. Store inntak av C-vitamin vil  kunne påvirke sensoren og gi falske forhøyede verdier. Dexcom G4 viste avvikende høye glukoseverdier med Paracet. Noen har kanskje G4 fortsatt, men de fleste er gått over til Dexcom G6 eller FreeStyle Libre. Dette problemet skal ikke finnes for G6, ifølge Jacobsen.

Væskebalansen kan ha noe å si for hvordan sensoren fungerer. – Det handler om at den måler i underhudsfettet. Er du mager, betyr det at du bør sette sensoren der du har mest fett. Er du dehydrert, kan det også gi sensoren dårligere forhold. Det kan hjelpe å drikke et par glass vann.

Statiske posisjoner: – Hvis sensoren kommer i klem, kan du få feilaktig lave verdier. Det kan skje hvis du ligger på sensoren om natten, eller hvis du på en annen måte påvirker sirkulasjonen. For eksempel skjer det med syklister som har denne bøyen på magen. Se på kurven: Ser du en unaturlig rett linje, kan det være at sensoren er i klem. Hvis du vet at du sover mye i en viss posisjon, er det lurt å tenke på det når du setter på sensoren.

Temperatur: Også hvis du er veldig kald, kan du oppleve et avvik nedover.

Fysiske anstrengelser: – Hvis blodsukkeret beveger seg mye opp og ned i forbindelse med aktivitet, kan den hende at sensoren ikke klarer å henge med i svingene. Vær obs på dette, og still for eksempel alarm for lav glukose inn på et høyere nivå enn du pleier, for å unngå føling.

– Det er alltid lurt å gjøre en blodsukkermåling hvis du er usikker. Sjekk heller en gang for mye enn for lite. Noen sliter jo også med at de mister følingssymptomer, og da er det spesielt viktig å ikke stole blindt på sensoren, råder Jacobsen.


Appen for å lese av verdier virker ikke

Dette er et bredt problem med mange ulike aspekter og mulige forklaringer – som daglig diskuteres i egne Facebook-grupper for brukere av FreeStyle Libre, Dexcom og Medtronic-pumper. Folk forteller om manglende kontakt mellom app og utstyr, og de klager på stadige feilmeldinger.

Elisabeth Jacobsen forteller om typiske erfaringer:

– Noen ganger skyldes feilen at det er manglende bluetooth-kobling mellom utstyret og telefonen. Man legger fra seg telefonen og går fra den, så mister man koblingen. Det enkleste trikset er å restarte appen og slå av og på utstyret. Dexcom skriver også i sin guide at det er best å ikke ha for mange enheter koblet på via bluetooth. Har du for eksempel både bilen og flere trådløse høyttalere koblet til telefonen via bluetooth, kan det bli en overbelastning, sier Jacobsen.

Telefonteknologi og generelle app-oppdateringer er andre typiske ting som trøbler til for brukerne:

– Skal du kjøpe deg ny telefon, kan det være lurt å sjekke om systemet fungerer på den nye modellen du ønsker deg. Det kan være etterslep når det gjelder å oppdatere apper til nye mobilmodeller. Tilsvarende er det apper som ikke fungerer på eldre mobilmodeller. For eksempel fungerer ikke FreeStyle Libres app på Apple-modeller som er eldre enn iPhone 7.

Andre problemer som skyldes teknologisk svikt, må leverandørene svare for. (Se svarene i undersak). Jacobsen har alt i alt inntrykk av at svært mange setter pris på mobilappene som har kontakt med sensor, heller enn mottakerapparatene som følger med CGM-ene.

– Det er smak og behag, selvfølgelig, men mobilen er jo noe alle har med seg overalt uansett. Derfor er den lettere å huske på enn mottakeren, som også blir en ekstra ting man må frakte med seg. Mobilappene gir dessuten bedre anledning til å se statistikk og kurver i nettbaserte løsninger som man kan dele med diabetesteamet i forbindelse med oppfølging, sier Jacobsen.

Samtidig er mottakerne det du vil oppleve minst feil med, rent teknologisk. Opplever du mye trøbbel med appen, kan det derfor være lurt å bruke mottakeren i stedet. Både Dexcom G6 og FreeStyle Libre 2 kan kobles opp både med mottaker og app. Men for Libre må du ta stilling til hvilken enhet du ønsker varsling på, da du ikke kan få varsling på app og mottaker samtidig.

– Du tar valget for hver sensor du setter på, forklarer Jacobsen. – Da velger du om du vil starte sensor med app eller mottaker. Det du starter med, er der du får alarmer. Men du kan lese av verdier på begge.

For FreeStyle Libre 3 finnes ikke mottaker, bare app. .

Dette svarer leverandørene

Vi spurte leverandørene om de ofte får meldinger om feil med appløsningene, om de jobber med forbedringer og om de har teknisk brukerstøtte.

 

Infucare, som leverer Dexcom G6:

Vi får ikke ofte henvendelser på feil i app. I de fleste tilfeller skyldes det kompatibilitet, ikke feil med appen i seg selv. Om smarttelefonen er kompatibel eller ikke kan man sjekke på nettsiden dexcom.com/compatibility, som kontinuerlig blir oppdatert.Vi har brukerstøtte for hjelp med G6 app, telefon 22 20 60 00 (hverdager 8–17).

Abbott, som leverer FreeStyle Libre 2:

Abbott jobber kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen og forbedre systemytelsen, som innebærer standard vedlikeholdsoppdateringer, som skjer regelmessig på digitale verktøy og elektronikk i hverdagen (det vil si smarttelefoner, datamaskiner osv), samt å jobbe for å legge til nye funksjoner. Hvis du har spørsmål om FreeStyle-Libre systemet inkludert de digitale verktøyene, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice via e-post: info.adc@abbott.no eller telefon: 800 87 100 (hverdager 9–15)

 

Medtronic, som leverer MiniMed insulinpumper med innebygd sensor

Vi tilbyr kontinuerlig produktsupport til pasientene, med råd om alle typer tekniske utfordringer som kan oppstå ved bruk av produktene våre. Support svarer på alle typer spørsmål, inkludert eventuelle utfordringer med app. Vi får svært få spørsmål eller klager på samspillet mellom CGM og app.

Medtronic produktsupport kan kontaktes på telefon 67 10 32 20 (man-fre 8-16), produktsupport.diabetes@medtronic.com. Medtronic Customer Care på samme telefonnummer er også tilgjengelig fredag 8–15.30.