– 1,6 millioner mennesker dør av diabetes hvert år. Folk dør fordi de ikke har tilgang til kvalitetssikret helsebehandling og prisgunstig insulin. Diabetes har vært mulig å behandle i hundre år. Det er på tide at alle får tilgang til denne behandlingen.

Det sa Norges statsminister Erna Solberg da hun talte på Den globale diabeteskonferansen (Global Diabetes Summit) i regi av Verdens helseorganisasjon (WHO) 14. april.

Solberg gratulerte WHO med lanseringen av et helt nytt program: The Global Diabetes Compact. Det er en svært ambisiøs og verdensomspennende strategi for å bekjempe diabetes. WHO vil samle nasjonale myndigheter, brukerorganisasjoner, legemiddelindustrien, forskningsmiljøer og andre relevante aktører og interessenter for å jobbe sammen. Målet er å sikre at alle med diabetes får den livsviktige behandlingen de har rett til (les mer om satsingen sist i artikkelen)

Du kan se hele Ernas tale her:

En krig mot diabetes

Diabetes og andre ikke-smittsomme sykdommer står nå for 70 prosent av alle verdens dødsfall. Se flere foruroligende tall sist i artikkelen.

– En storstilt global innsats mot ikke-smittsomme sykdommer kan redde millioner av liv, bedre helsen til folk og bedre økonomien, mener Solberg.
Hun var en av fire statsledere som gratulerte med lanseringen av Global Diabetes Compact. Også presidenten i Kenya, statsministeren på Fiji og statsministeren i Singapore snakket. I sistnevnte land kan så mange som 1 av 3 forvente å utvikle diabetes i løpet av livet.

– Singapore erklærte krig mot diabetes for fem år siden. Vi oppfordrer befolkningen sterkt om å leve og spise sunnere, sier statsminister Lee Hsien Loong.

Diabetes – en global epidemi

WHO har ikke tatt på seg en enkel oppgave når de tar opp kampen mot diabetes på verdensbasis. Det er store globale utfordringer som skal adresseres med strategien Global Diabetes Compact.

Svært mange mennesker får aldri behandling for diabetes, enten fordi helsevesenet i landet deres er for svakt, fordi de rett og slett ikke har tilgang på helsebehandling eller fordi de ikke får diagnosen.

– Mange med diabetes vet ikke at de har det, og får diagnosen etter sin død. Det er uakseptabelt og unødvendig, mener Erna Solberg.

Hele 6 prosent av verdens befolkning – 420 millioner mennesker – lever i dag med diabetes, enten type 1 eller 2. Det er fire ganger flere enn i 1980. Stadig flere mennesker over hele verden får diabetes type 2 i takt med at flere blir overvektige eller fete. Men forekomsten av diabetes type 1 er også økende, uten at vi sikkert vet hvorfor. WHO kaller diabetes en «global epidemi».

Diabetes dominerer i middels- og lavinntektsland, men også i Norge er sykdommen økende. Vi regner med at 259.000 personer i Norge har diabetes type 2, mens 28.000 har type 1. I tillegg har flere trolig type 2 uten å vite det.

Dette er Global Diabetes Compact

 • En ny og ambisiøs strategi fra Verdens helseorganisasjon (WHO).
 • Tar sikte på å redusere dødeligheten av diabetes og relaterte sykdommer, samt å gjøre tilgangen til insulin, medisiner og helsehjelp bedre. Det er også et mål å forebygge ved å gjøre en innsats mot fedme, spesielt blant yngre.
 • Land med lav og middels inntekt er hovedsatsningsområdene. 
 • En viktig del av strategien er å skape samarbeid med relevante aktører som nasjonale helsemyndigheter, forskningsmiljøer, organisasjoner som IDF (International Diabetes Confederation) og NCD-alliansen, legemiddelselskaper og andre private aktører innen helsetjenester. 
 • Les mer om satsingen her

Diabetes i verden – en foruroligende utvikling

Dette er tallene som WHO bruker for å vise at verden trenger en diabetesinnsats:

 • 70 prosent flere dør av diabetes i dag sammenlignet med 2000.
 • 5 prosent flere dør en for tidlig død grunnet diabetes, sammenlignet med 2010.
 • Diabetes er i dag den niende viktigste dødsårsaken i verden. 
 • WHO anslår at 570 millioner mennesker vil ha diabetes i 2030 og 700 millioner i 2045 dersom tallene fortsetter å stige som nå.
 • Fire av fem personer med udiagnostisert diabetes lever i lav- og middelinntektsland. Det fører til mange tilfeller av hjertesykdom, slag og amputasjoner.
 • 50 prosent av personer med type 2 får ikke insulinen de trenger.
 • Human insulin er ikke tilgjengelig i 39 prosent av helseinstitusjonene i lav- og middelinntektsland. Insulinanaloger er ikke tilgjengelig i 87 prosent av helseinstitusjonene.
 • Få personer i lav- og middelinntektsland har tilgang til primærhelsetjeneste med helsepersonell som er spesialisert på diabetes.

Kilde: WHO, Global Diabetes Compact