Se videointervju med Kåre Birkelands sist i artikkelen

– Studier viser en dramatisk effekt på vekt som er mye mer uttalt enn medikamentene vi har hatt til nå. For mange brukere vil tirzepatide nærme seg den effekten man kan oppnå ved fedmekirurgi. Vi snakker om en vektreduksjon på kanskje 15-20 prosent, noe som er dramatisk, sier professor og leder av medisinsk fagråd i Diabetesforbundet, Kåre Birkeland.

Vekt er viktig tema på EASD

Vektreduksjon og nye behandlingsretningslinjer for diabetes type 2 er to sentrale temaer under den europeiske diabetesforskningskonferansen EASD denne uken.

Professor Kåre Birkeland.

De nye felles behandlingsretningslinjene fra de amerikanske og europeiske diabetesforeningene har en mer helhetlig tilnærming til behandling av diabetes type 2, sier Birkeland.

– Man ser blant annet på dette med sosiale ulikheter i helse, og at visse grupper er mer utsatt for å få en vanskelig regulerbar diabetes. Det er viktig å adressere dette og gi oppmerksomhet, ressurser og behandling til de som virkelig trenger det mest, sier Birkeland.

–  Det andre som ligger i dette med helhetlig tilnærming, er at man ikke bare fokuserer på blodsukkeret, men også tar med andre ting, som dette med vekt og overvekt ved type 2. Dette har blitt et primærfokus for mange og noen mener at dette bør være hovedmålet for behandlingen. Å få til en vektreduksjon vil bedre diabetesreguleringen betydelig, sier Birkeland.

Nye, effektive medisiner

De siste årene har det skjedd en voldsom utvikling innen medikamentell behandling av fedme.

–  De siste to-tre årene har vi fått nye medikamenter som er svært effektive til å hjelpe med vektreduksjon. Noen av disse har ennå ikke kommet på markedet, men ventes kanskje i løpet av neste år, sier Birkeland.

Det gjelder blant annet tirzepatide, som produseres av Eli Lilly under navnet Mounjaro. Dette er et legemiddel som injiseres og som har vist svært gode resultater i studier.

–  Det har vært publisert flere studier det siste året, som viser at tirzepatide har svært god effekt både på blodsukker og vektreduksjon ved diabetes type 2. Svært mange av pasientene oppnår normal HbA1c etter høyeste dose med tizepatide, og får en vektreduksjon som kan ligge på 12-15 prosent i snitt og for mange opp i 20 prosent. Medikamentet ser ut til å være veldig effektivt, og det ser også ut til å ha få alvorlige bivirkninger. Men det er jo alltid slik med nye medisiner at man må være obs og følge med på bivirkningssiden, og dette medikamentet har ennå ikke vært prøvd ut i langtidssikkerhetsstudier, understreker Birkeland.

Det er ennå ikke klart når tirzepatide kommer på det norske markedet. Det er heller ikke avklart om tirzepatide kommer på blå resept.

Hør Kåre Birkeland fortelle mer om vektreduksjon og nye behandlingsretningslinjer for diabetes type 2 i vårt intervju: