Se videointervju med ernæringsfysiolog Anne-Marie Aas sist i artikkelen.

Anne-Marie Aas er ernæringsfaglig medarbeider i Diabetesforbundet og sitter i The Diabetes and Nutrition Study Group, som har jobbet med nye europeiske retningslinjer for personer med diabetes.

Tidligere denne uken ble anbefalingene og forskningen som disse er basert på, presentert under den europeiske diabetesforskningskonferansen EASD i Stockholm.

De nye anbefalingene innebærer ikke noen dramatiske endringer, sier Aas.

– Det som er nytt, er at vi har et mye bedre vitenskapelig grunnlag for de rådene vi kommer med. For eksempel har vi alltid anbefalt fiber, men nå har vi gode studier som viser at fiber til og med kan redusere dødeligheten hos de som har diabetes, sier Aas.

Viktig vektnedgang

En annen nyhet er at det nå har kommet mye data og forskning på at vektreduksjon for personer med diabetes type 2 kan gi remisjon – altså at man ved å gå ned i vekt kan oppnå normale blodsukkerverdier.

– DiRECT-studien viser at 86 prosent av de som oppnår en vektreduksjon på 15 kilo, fikk remisjon av sin diabetes type 2, sier Aas.

Det er en lineær sammenheng, jo større vekttap, jo større er sannsynligheten for at du oppnår remisjon, sier Aas. Men også et mindre vekttap kan ha effekt.

– Hvis du ser på de som oppnådde mindre vekttap, så er det også en god del av dem som oppnådde remisjon av sin diabetes type 2, sier Aas.

Med diabetesremisjon menes en HbA1c som er under diagnosegrensen for diabetes, samtidig som man ikke tar blodsukkersenkende medikamenter.

Anne-Marie Aas, ernæringsfaglig medarbeider i Diabetesforbundet.

Samme kostanbefaling for type 1 og type 2

De nye kostanbefalingene gjelder både for de med diabetes type 1 og type 2.

– Det vi kaller remisjon er ikke aktuelt ved type 1 – du kan ikke slanke av deg en type 1 diabetes, understreker Aas.

Likevel vil kostanbefalingene være gunstige også for de med type 1.

– De gunstige effektene vi ser på blodtrykk og blodfettstoffer og blodsukkerregulering ved de ulike kostendringene, vil være de samme for de som har diabetes type 1.

Se mer om de nye kostanbefalingene og hvorfor nordisk kost er bra for personer med diabetes, i vårt intervju med Anne-Marie Aas: