Ofte stilte spørsmål - sjekk svarene:

Hvem må fornye førerkortet?

Hvilke medisiner gjelder dette for?

Hvem slipper å fornye førerkortet?

Hvordan fornyer jeg førerkortet?

Når må jeg fornye førerkortet?

Hva skjer dersom jeg ikke fornyer førerkortet innen 1. januar?

Hvorfor må jeg fornye førerkortet?

 

Hvem må fornye førerkortet?  

Alle som har diabetes og behandler det med blodsukkerdempende legemidler må fra 1. januar 2023 ha førerkort med maksimum fem års varighet fra utstedelsesdatoen.  

Bilde av et førerkort som viser dato for utstedelse og utløp
SJEKK DATOENE: Her er eksempel på et førerkort med fem års gyldighet. 

Det gjelder uavhengig av type diabetes og hvis du har førerkort for: 

 • Personbil, med og uten henger 
 • Moped 
 • Traktor 
 • Motorsykkel 
 • Snøscooter 

Selv om du kanskje nylig har fått et nytt førerkort, må du likevel fornye dersom dette kortet har varighet på mer enn fem år. 

Du må også fornye hvis du har et førerkort med lengre varighet som går ut innen fem år. Har du for eksempel et førerkort for 15 år som går ut i 2024, må du fornye det.    

RETTIGHETER: Les mer om kravene til førerkort ved diabetes her

Hvilke medisiner gjelder dette for?

Alle med diabetes som bruker insulin eller blodsukkersenkende medisiner, må ha førerkort med maks fem års varighet..

Dette gjelder alle blodsukkersenkende medisiner, også de som ikke gir økt risiko for føling.

Er du i tvil om det gjelder medisinen du bruker, finner du en komplett oversikt her hos Helsedirektoratet.  

Hvem slipper å fornye førerkortet?  

Du trenger ikke å fornye førerkortet ditt dersom du kun regulerer diabetesen din ved hjelp av kosthold og mosjon, uten å bruke blodsukkerdempende medisiner.

Du trenger heller ikke å fornye hvis du allerede har et førerkort med fem års varighet. Da fornyer du kun hvis det er i ferd med å løpe ut.

Hvordan fornyer jeg førerkortet? 

Steg 1: Helseattest

Du må få helseattest FØR du kan søke om nytt førerkort eller fornye det.

Steg 2: Søk om førerkort eller fornyelse

Du søker om førerkort på vegvesen.no eller på en trafikkstasjon. Her kan du også fornye førerkortet hvis det er i ferd med å løpe ut.

 

Helseattest

 • Det koster penger å få helseattest.
 • Prisene varierer fra legekontor til legekontor, men ifølge Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) ligger prisen vanligvis et sted mellom 700 og 900 kroner.
 • Helseattest omfattes ikke av frikortordningen.
 • Utgifter til helseattest refunderes heller ikke på andre måter innenfor folketrygden.

OBS!

Sjekk at helseattesten du får av legen ikke har mer enn fem års varighet. Dersom legen skriver attest for mer enn fem år, kan du få vansker med å fornye førerkortet for fem år på trafikkstasjonen.

Når må jeg fornye førerkortet?  

Absolutt siste frist for å levere helseattest til Statens vegvesen er 1. januar 2023. Det er lurt å gjøre det så fort som mulig. Det er mange tusen mennesker i Norge som nå må fornye førerkortet. Dersom alle venter til slutten av året, vil det bli vanskelig for Statens vegvesen å utstede førerkort til alle før nyttår.   

Hva skjer dersom jeg ikke fornyer førerkortet innen 1. januar 2023?  

Dersom du ikke fornyer førerkortet ditt, vil du i praksis ha et ugyldig førerkort fra 1. januar 2023. Å kjøre med ugyldig førerkort er ulovlig og blir bøtlagt dersom det blir oppdaget. Du får også sperrefrist på førerretten på seks måneder. Skulle du være så uheldig å være involvert i en trafikkulykke, kan du også få store problemer.

Hvorfor må jeg fornye førerkortet?  

Førerkortforskriften § 4-1 er endret. Bakgrunnen for det er at Norge skal rette seg etter EUs førerkortdirektiv. Det stilles krav om legeerklæring minst hvert femte år i klasser som hører inn under førerkortgruppe 1. Det stilles krav om legeerklæring hvert tredje år i klasser innenfor førerkortgruppe 2 og 3 (C- og D-klassene).  

Det er flere grunner til at diabetes kan skape problemer i trafikken: 

 • Hvis du bruker insulin eller tilsvarende blodsukkersenkende legemidler kan du få alvorlig lavt blodsukker (hypoglemisk anfall) mens du kjører.  
 • Diabetes gir større risiko for senskader som synstap, nevropati og hjerte-kar sykdom som kan påvirke kjøreevnen din. 

Diabetesforbundet ble dessverre ikke hørt da forskriftendringen var ute på høring. Vi ba i vårt høringssvar om at de nye reglene kun skulle gjelde for personer som bruker legemidler som kan gi føling.   

RETTIGHETER: Les mer om kravene til førerkort ved diabetes her